Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 10. ožujka 2016. - Strasbourg

13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

U skladu s odredbama iz članka 325. stavka 4. Ugovora predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

IMCO

2) zastupnika,

sljedeći prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika):

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju odredbi i propisa u području pružanja poreznih olakšica za „pametan rad” (smart working – prilagodljiv i samostalan način rada) (B8-0219/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju zakona i propisa o socijalnoj pomoći potrebitim starijim osobama (B8-0220/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa i odredbi u području jamstava za međunarodni bankovni sustav (B8-0221/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o nedostatku transparentnosti u pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (B8-0222/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o reformi prava na azil u Danskoj (B8-0223/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o hitnom puštanju na slobodu Cana Dündara i Erdema Güla (B8-0224/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o poštovanju prava na život (B8-0225/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o propisima za davanje koncesija ispod cijene za iskopavanja i bušenja u ekološki zaštićenim područjima (B8-0226/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o usklađivanju plaća javnih službenika u europskoj administraciji (B8-0227/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Tomáš Zdechovský Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o školskoj prehrani (B8-0228/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o kristijanofobiji i zaštiti kršćanskih kulturnih zdanja u Europi (B8-0229/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o europskoj strategiji za Alzheimerovu bolest (B8-0230/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani insekticida neoniktinoida (B8-0231/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o dodatnim mjerama potpore za sektore mlijeka, svinjetine i povrća (B8-0232/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o monetarnoj suverenosti (B8-0233/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o informiranju deponenata u okviru stupanja na snagu jedinstvenog sanacijskog mehanizma bankovne unije (B8-0234/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o demokratizaciji i preusmjeravanju programa Erasmus (B8-0235/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o organizaciji referenduma u vezi s migracijskom politikom država članica (B8-0236/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zabrani živih privjesaka u Europi (B8-0237/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o informiranju deponenata i štediša u okviru stupanja na snagu jedinstvenog sanacijskog mehanizma bankovne unije (B8-0238/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o posljedicama sporazuma o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) za poljoprivredni sektor (B8-0239/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o kontroliranju stranih ulaganja koja su prijetnja nacionalnim interesima (B8-0240/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o lokalnim poduzećima iz sektora građevinarstva i javnih radova (B8-0241/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnoj uspostavi nacionalnih granica radi borbe protiv nezakonitog useljavanja (B8-0242/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o sredstvima koja Europska unija dodjeljuje Turskoj za borbu protiv nezakonite imigracije (B8-0243/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o postupku zabrane uvoza proizvoda od GMO-a (B8-0244/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o višku likvidnosti na svjetskoj razini (B8-0245/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ukidanju Direktive o oporavku i sanaciji banaka (B8-0246/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvođenju ekološkog protekcionizma (B8-0247/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani uvoza kloniranog mesa iz Kine (B8-0248/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ekonomiji dijeljenja (B8-0249/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o dodjeli europske nagrade za najbolje inovacije u području medicinskih proizvoda (B8-0257/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Rikke Karlsson. Prijedlog rezolucije o digitalnoj ekologiji (B8-0258/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o upravljanju lovom na pristupačan, održiv i razborit način (B8-0259/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa o zaštiti i očuvanju znanja o glazbenim i orkestralnim aktivnostima i njihovoj kulturnoj promociji (B8-0260/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o važnosti repopulacije morskih organizama (B8-0261/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju odredbi i propisa u području pružanja poticaja, povlastica i poreznih olakšica za samostalan rad pisaca i izdavača (B8-0262/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa o poticajima za ugradnju fotonaponskih modula kao izvora čiste energije (B8-0263/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o metodi procjene stanja u području komunalnog otpada (B8-0264/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o električnoj energiji na unutarnjem tržištu (B8-0265/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o posljedicama eventualne suspenzije Schengenskog sporazuma za turizam (B8-0266/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o jačanju europskog volonterstva (B8-0267/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ozbiljnosti korupcije (B8-0268/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju Europskog ombudsmana (B8-0269/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PETI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa u području integriranog i zajamčenog pristupa potrošača kupovini na internetu (B8-0270/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti