Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg

14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.3.2016)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation of the Common Foreign and Security Policy (2016/2036(INI))
(stanovisko: CULT, BUDG)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. EU strategic communication to counteract propaganda against it by third parties (2016/2030(INI))
(stanovisko: CULT)

výbor AGRI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. CAP tools to reduce price volatility in agricultural markets (2016/2034(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor ECON

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud (2016/2033(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT, LIBE)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Access to Finance for SMEs and increasing the diversity of SME funding in a Capital Markets Union (2016/2032(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a new trade framework between the EU and Turkey to enhance bilateral trade relations and modernise the Customs Union (2016/2031(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor PECH

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The role of fisheries-related tourism in the diversification of fisheries (2016/2035(INI))
(stanovisko: TRAN)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28.1.2016)

výbor EMPL/FEMM

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-Life Balance (2016/2017(INI))

výbor JURI/AFCO

- Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2016/2018(INI))
(stanovisko: ENVI, INTA)

výbor PECH

- Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch (2016/2016(INI))
(stanovisko: BUDG, REGI)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28.1.2016)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Creating Labour Market Conditions Favourable for Work-Life Balance (2016/2017(INI))
výbory: EMPL, FEMM

- Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2016/2018(INI))
výbory: JURI, AFCO
(stanovisko: ENVI, INTA)

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a definitive VAT system and fighting VAT fraud (2016/2033(INI))
(stanovisko: BUDG, CONT (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.3.2016)

výbor ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(stanovisko: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku))
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 28.1.2016)

(článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor FEMM

- Aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide opožiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

výbor JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Directive of the European parliament and of the Council on the Union legal framework for customs infringements and sanctions (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
predložené gestorskému výboru: IMCO
stanovisko: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (článok 39 rokovacieho poriadku)

výbor DEVE

- Stanovenie spoločného zoznamu EÚ týkajúceho sa bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
predložené gestorskému výboru: LIBE
stanovisko: DEVE, AFET

výbor EMPL

- Správa o uplatňovaní smernice o poštových službách (2016/2010(INI))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: EMPL, ITRE, IMCO

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia