Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο

15. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 7 Μαρτίου 2016

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1411/2015)· (*) (αριθ. 1412/2015)· (*) (αριθ. 1413/2015)· (*) (αριθ. 1414/2015)· (*) (αριθ. 1415/2015)· (*) (αριθ. 1416/2015)· (*) (αριθ. 1417/2015)· (*) (αριθ. 1418/2015)· (*) (αριθ. 1419/2015)· (*) (αριθ. 1420/2015)· Laura Folch (αριθ. 1421/2015)· (*) (αριθ. 0131/2016)· (*) (αριθ. 0132/2016)· (*) (αριθ. 0133/2016)· (*) (αριθ. 0134/2016)· (*) (αριθ. 0135/2016)· (*) (αριθ. 0136/2016)· (*) (αριθ. 0137/2016)· Slawomir Nojek (αριθ. 0138/2016)· (*) (αριθ. 0139/2016)· (*) (αριθ. 0140/2016)· (*) (αριθ. 0141/2016)· (*) (αριθ. 0142/2016)· Jeremy Mesdouze (αριθ. 0143/2016)· (*) (αριθ. 0144/2016)· (*) (αριθ. 0145/2016)· (*) (αριθ. 0146/2016)· Loretta Casadei (αριθ. 0147/2016)· Giulia Pari (αριθ. 0148/2016)· Nando Cardarelli (αριθ. 0149/2016)· Ilaria Piancastelli (αριθ. 0150/2016)· Caterina Guido (αριθ. 0151/2016)· Michele Pari (αριθ. 0152/2016)· Nando Cardarelli (αριθ. 0153/2016)· Serena Colonnacchi (αριθ. 0154/2016)· Gilberto Fuzzi (αριθ. 0155/2016)· Rodolfo Martinelli (αριθ. 0156/2016)· Daniele Colonnacchi (αριθ. 0157/2016)· Vittoria Ratto (αριθ. 0158/2016)· Elio Parma (αριθ. 0159/2016)· Natascia Muccioli (αριθ. 0160/2016)· Alessia Cepollina (αριθ. 0161/2016)· Alessia Cepollina (αριθ. 0162/2016)· Bruno Pais (αριθ. 0163/2016)· Maria Rosaria Menicucci (αριθ. 0164/2016)· (*) (αριθ. 0165/2016)· (*) (αριθ. 0166/2016)· (*) (αριθ. 0167/2016)· (*) (αριθ. 0168/2016)· (*) (αριθ. 0169/2016)· (*) (αριθ. 0170/2016)· Michael William Mansfield (αριθ. 0171/2016)· (*) (αριθ. 0172/2016)· Jens Genzer (αριθ. 0173/2016)· (*) (αριθ. 0174/2016)· Stefano Pasquinoni (αριθ. 0175/2016)· (*) (αριθ. 0176/2016)· (*) (αριθ. 0177/2016)· (*) (αριθ. 0178/2016)· (*) (αριθ. 0179/2016)· (*) (αριθ. 0180/2016)· (*) (αριθ. 0181/2016)· (*) (αριθ. 0182/2016)· (*) (αριθ. 0183/2016)· (*) (αριθ. 0184/2016)· (*) (αριθ. 0185/2016)· (*) (αριθ. 0186/2016)· (*) (αριθ. 0187/2016)· (*) (αριθ. 0188/2016)· (*) (αριθ. 0189/2016)· Nikola Soukmandjiev (αριθ. 0190/2016)· Domenico Delfini (αριθ. 0191/2016)· (*) (αριθ. 0192/2016)· (*) (αριθ. 0193/2016)· (*) (αριθ. 0194/2016)· (*) (αριθ. 0195/2016)· (*) (αριθ. 0196/2016)· Rosmarie Hennecke-Gramatzki (αριθ. 0197/2016)· (*) (αριθ. 0198/2016)· Mario Emilio Tagliabue (αριθ. 0199/2016)· (*) (αριθ. 0200/2016)· (*) (αριθ. 0201/2016).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου