Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 10. marts 2016 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Udbrud af zikavirus (forhandling)
 3.Bankunion - Årsberetning 2015 (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Ytringsfrihed i Kasakhstan
  4.2.Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni
  4.3.Den Demokratiske Republik Congo
 5.Meddelelse fra formanden
 6.Forlængelse af mandatperioden for Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning (TAXE II)
 7.Afstemningstid
  7.1.Ytringsfrihed i Kasakhstan (afstemning)
  7.2.Egypten, navnlig sagen om Giulio Regeni (afstemning)
  7.3.Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)
  7.4.Indførelse af påtrængende autonome handelsforanstaltninger for Tunesien (endelig afstemning)
  7.5.Veterinærlægemidler ***I (afstemning)
  7.6.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I (afstemning)
  7.7.Hen imod en blomstrende datadreven økonomi (afstemning)
  7.8.Situationen i Eritrea (afstemning)
  7.9.Rapport for 2015 om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)
  7.10.Rapport for 2015 om Montenegro (afstemning)
  7.11.Bankunion - Årsberetning 2015 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Priskrise i Europas svinekødssektor (forhandling)
 12.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 13.Modtagne dokumenter
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Andragender
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (237 kb)  Deltagerliste (62 kb)
 
Protokol (228 kb)  Deltagerliste (37 kb)  Afstemningsresultater (47 kb)  Afstemning ved navneopråb (91 kb)
 
Protokol (283 kb)  Deltagerliste (61 kb)  Afstemningsresultater (700 kb)  Afstemning ved navneopråb (1918 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik