Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επιδημία του ιού Ζίκα (συζήτηση)
 3.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν
  4.2.Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni
  4.3.Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό
 5.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 6.Παράταση της εντολής της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ελευθερία έκφρασης στο Καζαχστάν (ψηφοφορία)
  7.2.Αίγυπτος, ιδίως η υπόθεση Giulio Regeni (ψηφοφορία)
  7.3.Λαοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό
  7.4.Θέσπιση έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την Τυνησία (τελική ψηφοφορία)
  7.5.Κτηνιατρικά φάρμακα ***I (ψηφοφορία)
  7.6.Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση ***I (ψηφοφορία)
  7.7.Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα (ψηφοφορία)
  7.8.Η κατάσταση στην Ερυθραία (ψηφοφορία)
  7.9.Έκθεση προόδου 2015 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  7.10.Έκθεση του 2015 για το Μαυροβούνιο (ψηφοφορία)
  7.11.Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Κρίση τιμών στον ευρωπαϊκό τομέα χοιρείου κρέατος (συζήτηση)
 12.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Αναφορές
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (267 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2218 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (92 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (63 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (91 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (307 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (854 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2071 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου