Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 10. maaliskuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Zikaviruksen leviäminen (keskustelu)
 3.Pankkiunioni – Vuosikertomus 2015 (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Sananvapaus Kazakstanissa
  4.2.Egypti, erityisesti Giulio Regenin tapaus
  4.3.Kongon demokraattinen tasavalta
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan (TAXE 2) toimikauden pidentäminen
 7.Äänestykset
  7.1.Sananvapaus Kazakstanissa (äänestys)
  7.2.Egypti, erityisesti Giulio Regenin tapaus (äänestys)
  7.3.Kongon demokraattinen tasavalta (äänestys)
  7.4.Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta (lopullinen äänestys)
  7.5.Eläinlääkkeet ***I (äänestys)
  7.6.Eläinlääkkeitä koskevat luvat ja niiden valvonta ***I (äänestys)
  7.7.Kohti menestyvää datavetoista taloutta (äänestys)
  7.8.Eritrean tilanne (äänestys)
  7.9.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  7.10.Montenegroa koskeva vuoden 2015 kertomus (äänestys)
  7.11.Pankkiunioni – Vuosikertomus 2015 (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Euroopan sianliha-alan hintakriisi (keskustelu)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Vetoomukset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (242 kb) Läsnäololista (62 kb)    Nimenhuutoäänestykset (2218 kb) 
 
Pöytäkirja (230 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (49 kb) Nimenhuutoäänestykset (90 kb) 
 
Pöytäkirja (280 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (776 kb) Nimenhuutoäänestykset (1998 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö