Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 10 maart 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De uitbraak van het zikavirus (debat)
 3.Bankenunie - Jaarverslag 2015 (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Vrijheid van meningsuiting in Kazachstan
  
4.2.Egypte, met name de zaak van Giulio Regeni
  
4.3.Democratische Republiek Congo
 5.Mededeling van de Voorzitter
 6.Verlenging van de ambtstermijn van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE II)
 7.Stemmingen
  
7.1.Vrijheid van meningsuiting in Kazachstan (stemming)
  
7.2.Egypte, met name de zaak van Giulio Regeni (stemming)
  
7.3.Democratische Republiek Congo
  
7.4.Invoering van urgente autonome handelsmaatregelen ten gunste van Tunesië (eindstemming)
  
7.5.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
  
7.6.Verlenen van vergunningen en toezicht op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
  
7.7.Naar een bloeiende data-economie (stemming)
  
7.8.Situatie in Eritrea (stemming)
  
7.9.Verslag 2015 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  
7.10.Verslag 2015 over Montenegro (stemming)
  
7.11.Bankenunie - Jaarverslag 2015 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Prijscrisis in de Europese varkensvleessector (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Ingekomen stukken
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.Verzoekschriften
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (241 kb) Presentielijst (62 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2218 kb) 
 
Notulen (231 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (47 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (89 kb) 
 
Notulen (283 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (689 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1990 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid