Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 10. marca 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Epidémia vírusu Zika (rozprava)
 3.Banková únia – výročná správa za rok 2015 (rozprava)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Sloboda prejavu v Kazachstane
  4.2.Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho
  4.3.Konžská demokratická republika
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Predĺženie mandátu Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 7.Hlasovanie
  7.1.Sloboda prejavu v Kazachstane (hlasovanie)
  7.2.Egypt, najmä prípad Giulia Regeniho (hlasovanie)
  7.3.Konžská demokratická republika
  7.4.Zavedenie núdzových autonómnych obchodných opatrení pre Tuniskú republiku (záverečné hlasovanie)
  7.5.Veterinárne lieky ***I (hlasovanie)
  7.6.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie ***I (hlasovanie)
  7.7.Na ceste k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch (hlasovanie)
  7.8.Situácia v Eritrei (hlasovanie)
  7.9.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2015 (hlasovanie)
  7.10.Správa o Čiernej Hore za rok 2015 (hlasovanie)
  7.11.Banková únia – výročná správa za rok 2015 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Cenová kríza v európskom sektore bravčového mäsa (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 13.Predloženie dokumentov
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Petície
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (240 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Hlasovania podľa mien (2218 kb) 
 
Zápisnica (263 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (51 kb) Hlasovania podľa mien (92 kb) 
 
Zápisnica (284 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovaní (793 kb) Hlasovania podľa mien (2060 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia