Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 10 mars 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utbrottet av zikaviruset (debatt)
 3.Bankunionen – årsrapport 2015 (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Yttrandefriheten i Kazakstan
  
4.2.Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni
  
4.3.Demokratiska republiken Kongo
 5.Meddelande från talmannen
 6.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2)
 7.Omröstning
  
7.1.Yttrandefriheten i Kazakstan (omröstning)
  
7.2.Egypten, särskilt fallet med Giulio Regeni (omröstning)
  
7.3.Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  
7.4.Införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Tunisien (slutomröstning)
  
7.5.Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  
7.6.Godkännande av och tillsyn över veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  
7.7.Mot en blomstrande datadriven ekonomi (omröstning)
  
7.8.Situationen i Eritrea (omröstning)
  
7.9.2015 års rapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
7.10.2015 års rapport om Montenegro (omröstning)
  
7.11.Bankunionen – årsrapport 2015 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Priskrisen i Europas grisköttssektor (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Inkomna dokument
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Framställningar
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (242 kb) Närvarolista (62 kb)    Omröstningar med namnupprop (2218 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (47 kb) Omröstningar med namnupprop (92 kb) 
 
Protokoll (294 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (782 kb) Omröstningar med namnupprop (1991 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy