Indeks 
Zapisnik
PDF 292kWORD 264k
Četvrtak, 10. ožujka 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Epidemija virusa zike (rasprava)
 3.Bankovna unija - godišnje izvješće za 2015. (rasprava)
 4.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
4.1.Sloboda izražavanja u Kazahstanu
  
4.2.Egipat, posebno slučaj Giulija Regenija
  
4.3.Demokratska Republika Kongo
 5.Priopćenje predsjedništva
 6.Produženje mandata Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE II)
 7.Glasovanje
  
7.1.Sloboda izražavanja u Kazahstanu (glasovanje)
  
7.2.Egipat, posebno slučaj Giulija Regenija (glasovanje)
  
7.3.Demokratska Republika Kongo (glasovanje)
  
7.4.Uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (konačno glasovanje)
  
7.5.Veterinarsko-medicinski proizvodi ***I (glasovanje)
  
7.6.Odobravanje primjene i postupci nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u veterinarskoj medicini ***I (glasovanje)
  
7.7.Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima (glasovanje)
  
7.8.Stanje u Eritreji (glasovanje)
  
7.9.Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2015. (glasovanje)
  
7.10.Izvješće o Crnoj Gori za 2015. (glasovanje)
  
7.11.Bankovna unija - godišnje izvješće za 2015. (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Kriza cijena u europskom sektoru svinjskog mesa (rasprava)
 12.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Odluke o određenim dokumentima
 15.Predstavke
 16.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 17.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 18.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30 h.


2. Epidemija virusa zike (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000030/2016) koje je postavio Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Izbijanje epidemije virusa Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (predsjednik Odbora ENVI) obrazložio je pitanje.

Jonathan Hill (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Annie Schreijer-Pierik, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Matthias Groote, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo i Lynn Boylan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi i Tibor Szanyi.

Govorio je Jonathan Hill.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: na prvoj sjednici u travnju.


3. Bankovna unija - godišnje izvješće za 2015. (rasprava)

Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2015. [2015/2221(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri predstavio je izvješće.

Govorio je Jonathan Hill (povjerenik Komisije).

Govorili su: Eva Paunova, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elisa Ferreira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sylvie Goulard, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Rina Ronja Kari, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Steven Woolfe o problemu u vezi s uslugom usmenog prevođenja na engleski (predsjednik je opasku primio na znanje), Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Burkhard Balz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernard Monot, Jonás Fernández, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Elisa Ferreira, Notis Marias, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber i Danuta Maria Hübner.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes i Luke Ming Flanagan.

Govorio je Jonathan Hill.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorio je Roberto Gualtieri.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika od 10.3.2016.


4. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točku 3. zapisnika od 8.3.2016.)


4.1. Sloboda izražavanja u Kazahstanu

Prijedlozi rezolucija B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (potpredsjednica u odborima za parlamentarnu suradnju između EU-a i Kazahstana, EU-a i Kirgistana, EU-a i Uzbekistana, te za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom i Mongolijom), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucija.

Govorili su: Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ilhan Kyuchyuk, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Pavel Svoboda i Andrejs Mamikins.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika od 10.3.2016..


4.2. Egipat, posebno slučaj Giulija Regenija

Prijedlozi rezolucija B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese i Pier Antonio Panzeri predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabella De Monte, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Klaus Buchner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Javi López i Afzal Khan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor i Brando Benifei.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika od 10.3.2016..


4.3. Demokratska Republika Kongo

Prijedlozi rezolucija B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez i Maria Arena predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Cécile Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bogdan Brunon Wenta i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir i Jean-Paul Denanot.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika od 10.3.2016..

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik


5. Priopćenje predsjedništva

Govorili su: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen i Nicolas Bay o odvijanju glasovanja tijekom sjednice od 28. listopada 2015.

Predsjednik je, nakon sankcije izrečene 17. prosinca 2015. Marcelu de Graaffu (točka 6 zapisnika od 17.12.2015.) zbog toga što je glasovao sa sjedišta Marine Le Pen tijekom glasovanja na dnevnoj sjednici od 28. listopada 2015. (točka 7.9 zapisnika od 28.10.2015.), i nakon što je saslušao različite zastupnike kao i Nicolasa Baya u dva navrata, odlučio u skladu s člankom 166. Poslovnika izreći sankciju potonjem zbog njegova ponašanja na toj istoj sjednici, odnosno zbog toga što je glasovao sa sjedišta Marine Le Pen.

U skladu sa sankcijom on gubi pravo na dnevnu sjednicu za razdoblje od pet dana, o čemu je obaviješten.


6. Produženje mandata Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE II)

Predsjednik je objavio da je Konferencija predsjednika predložila produženje mandata Posebnog odbora za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE II) do 2. kolovoza 2016.

Parlament je pristao na taj prijedlog.


7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


7.1. Sloboda izražavanja u Kazahstanu (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 i B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0337/2016

(koji zamjenjujeB8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 i B8-0375/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy i Gabrielius Landsbergis, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo i Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egipat, posebno slučaj Giulija Regenija (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 i B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0338/2016

(koji zamjenjujeB8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 i B8-0378/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy i Krzysztof Hetman, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga i Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec i Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0084)

(Prijedlog rezolucije B8-0348/2016 se ne razmatra.)


7.3. Demokratska Republika Kongo (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 i B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0342/2016

(koji zamjenjujeB8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 i B8-0381/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek i Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0085)

(Prijedlog rezolucije B8-0380/2016 se ne razmatra.)


7.4. Uvođenje hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Glasovanje je odgođeno na dnevnoj sjednici održanoj 25 veljače 2016 (točka 7.5 zapisnika od 25.2.2016.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0086)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0086)


7.5. Veterinarsko-medicinski proizvodi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o veterinarsko-medicinskim proizvodima [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (izvjestiteljica) predložila je da se u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgodi kako bi se izravno počelo s međuninstitucijskim pregovorima na temelju donesenog mandata.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (585 za, 30 protiv, 16 uzrdžanih) odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


7.6. Odobravanje primjene i postupci nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u veterinarskoj medicini ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (izvjestitelj) predložio je da se u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgodi kako bi se izravno počelo s međuninstitucijskim pregovorima na temelju donesenog mandata.

Parlament je poimeničnim glasovanjem (549 za, 36 protiv, 9 uzrdžanih) odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


7.7. Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor O-000021/2016 koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Pitanje za usmeni odgovor O-000040/2016 koje je postavio Vicky Ford, u ime Odbora IMCO, Komisiji: Komunikacija Komisije pod naslovom "Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Prijedlog rezolucije B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0089)


7.8. Stanje u Eritreji (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 i B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0318/2016

(koji zamjenjujeB8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 i B8-0324/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller i Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward i Flavio Zanonato, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli i Patrick Le Hyaric, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch i Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0090)


7.9. Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2015. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0091)


7.10. Izvješće o Crnoj Gori za 2015. (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0092)

Govorili su:

Andrey Kovatchev podnio je usmeni amandman na amandman 3, prvi dio. Budući da je više od 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana, on se ne uključuje.


7.11. Bankovna unija - godišnje izvješće za 2015. (glasovanje)

Izvješće o bankovnoj uniji – godišnje izvješće za 2015. [2015/2221(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0093)


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr i Hannu Takkula

Izvješće Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins i Peter Jahr

Izvješće Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr i Seán Kelly

Prema rastućem gospodarstvu temeljenom na podacima - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Stanje u Eritreji - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Izvješće o bivšoj jugoslavenskoj Republici Makedoniji za 2015. - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Monica Macovei

Izvješće o Crnoj Gori za 2015. - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly i Monica Macovei

Izvješće Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans i Maria Grapini.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:35 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Kriza cijena u europskom sektoru svinjskog mesa (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000020/2016) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Kriza zbog cijena u europskom sektoru svinjskog mesa (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski obrazložio je pitanje.

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Daniel Buda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Janusz Wojciechowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stefan Eck, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck i Anne Sander.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini i Branislav Škripek.

Govorili su: Czesław Adam Siekierski i Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


12. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odgovarajuće mjere, sustave i postupke te predloške obavijesti koje treba upotrebljavati za sprečavanje, otkrivanje i prijavljivanje praksi zlouporabe ili sumnjivih naloga odnosno transakcija (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 9. ožujka 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehničke mjere za objektivno predstavljanje preporuka za ulaganje ili drugih informacija kojima se preporučuje ili sugerira strategija ulaganja te za objavljivanje određenih interesa ili indikacije sukoba interesa (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 9. ožujka 2016.

Upućeno nadležnom odboru: ECON


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

U skladu s odredbama iz članka 325. stavka 4. Ugovora predsjednik će se o tom prijedlogu savjetovati s Europskim revizorskim sudom.

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Revizije 3 Sporazuma Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o prihvaćanju jedinstvenih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili upotrijebljeni na vozilima na kotačima i uvjeta za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani Sporazum iz 1958.”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

IMCO

2) zastupnika,

sljedeći prijedlozi rezolucija (članak 133. Poslovnika):

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju odredbi i propisa u području pružanja poreznih olakšica za „pametan rad” (smart working – prilagodljiv i samostalan način rada) (B8-0219/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju zakona i propisa o socijalnoj pomoći potrebitim starijim osobama (B8-0220/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa i odredbi u području jamstava za međunarodni bankovni sustav (B8-0221/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o nedostatku transparentnosti u pregovorima o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (B8-0222/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o reformi prava na azil u Danskoj (B8-0223/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o hitnom puštanju na slobodu Cana Dündara i Erdema Güla (B8-0224/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o poštovanju prava na život (B8-0225/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o propisima za davanje koncesija ispod cijene za iskopavanja i bušenja u ekološki zaštićenim područjima (B8-0226/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o usklađivanju plaća javnih službenika u europskoj administraciji (B8-0227/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

- Tomáš Zdechovský Patricija Šulin. Prijedlog rezolucije o školskoj prehrani (B8-0228/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o kristijanofobiji i zaštiti kršćanskih kulturnih zdanja u Europi (B8-0229/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Steeve Briois. Prijedlog rezolucije o europskoj strategiji za Alzheimerovu bolest (B8-0230/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani insekticida neoniktinoida (B8-0231/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Edouard Ferrand. Prijedlog rezolucije o dodatnim mjerama potpore za sektore mlijeka, svinjetine i povrća (B8-0232/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o monetarnoj suverenosti (B8-0233/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o informiranju deponenata u okviru stupanja na snagu jedinstvenog sanacijskog mehanizma bankovne unije (B8-0234/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Dominique Bilde. Prijedlog rezolucije o demokratizaciji i preusmjeravanju programa Erasmus (B8-0235/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o organizaciji referenduma u vezi s migracijskom politikom država članica (B8-0236/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Dominique Bilde Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o zabrani živih privjesaka u Europi (B8-0237/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Prijedlog rezolucije o informiranju deponenata i štediša u okviru stupanja na snagu jedinstvenog sanacijskog mehanizma bankovne unije (B8-0238/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o posljedicama sporazuma o transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja (TTIP) za poljoprivredni sektor (B8-0239/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o kontroliranju stranih ulaganja koja su prijetnja nacionalnim interesima (B8-0240/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o lokalnim poduzećima iz sektora građevinarstva i javnih radova (B8-0241/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ponovnoj uspostavi nacionalnih granica radi borbe protiv nezakonitog useljavanja (B8-0242/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o sredstvima koja Europska unija dodjeljuje Turskoj za borbu protiv nezakonite imigracije (B8-0243/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o postupku zabrane uvoza proizvoda od GMO-a (B8-0244/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o višku likvidnosti na svjetskoj razini (B8-0245/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ukidanju Direktive o oporavku i sanaciji banaka (B8-0246/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o uvođenju ekološkog protekcionizma (B8-0247/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o zabrani uvoza kloniranog mesa iz Kine (B8-0248/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ekonomiji dijeljenja (B8-0249/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o dodjeli europske nagrade za najbolje inovacije u području medicinskih proizvoda (B8-0257/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Rikke Karlsson. Prijedlog rezolucije o digitalnoj ekologiji (B8-0258/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Prijedlog rezolucije o upravljanju lovom na pristupačan, održiv i razborit način (B8-0259/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa o zaštiti i očuvanju znanja o glazbenim i orkestralnim aktivnostima i njihovoj kulturnoj promociji (B8-0260/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o važnosti repopulacije morskih organizama (B8-0261/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju odredbi i propisa u području pružanja poticaja, povlastica i poreznih olakšica za samostalan rad pisaca i izdavača (B8-0262/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa o poticajima za ugradnju fotonaponskih modula kao izvora čiste energije (B8-0263/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o metodi procjene stanja u području komunalnog otpada (B8-0264/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o električnoj energiji na unutarnjem tržištu (B8-0265/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o posljedicama eventualne suspenzije Schengenskog sporazuma za turizam (B8-0266/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o jačanju europskog volonterstva (B8-0267/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o ozbiljnosti korupcije (B8-0268/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o promicanju Europskog ombudsmana (B8-0269/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PETI

- Gianluca Buonanno. Prijedlog rezolucije o redefiniranju propisa u području integriranog i zajamčenog pristupa potrošača kupovini na internetu (B8-0270/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO


14. Odluke o određenim dokumentima

Odluka o sastavljanju izvješća o vlastitoj inicijativi(članak 52. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 3/3/2016)

Odbor AFET

- Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike (2016/2036(INI))
(mišljenje: CULT, BUDG)

- Strateška komunikacija Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje poduzimaju treće strane (2016/2030(INI))
(mišljenje: CULT)

Odbor AGRI

- Alati ZPP-a za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima (2016/2034(INI))
(mišljenje: BUDG)

Odbor ECON

- Prema konačnom sustavu PDV-a i borba protiv prijevara u području PDV-a (2016/2033(INI))
(mišljenje: BUDG, CONT, LIBE)

- Dostupnost financijskih sredstava malim i srednjim poduzećima i povećanje raznolikosti financiranja tih poduzeća u uniji tržišta kapitala (2016/2032(INI))
(mišljenje: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

Odbor INTA

- Prema novom trgovinskom okviru između EU-a i Turske za unapređenje bilateralnih trgovinskih odnosa i modernizaciju carinske unije (2016/2031(INI))
(mišljenje: EMPL)

Odbor PECH

- Uloga turizma povezanog s ribarstvom u diversifikaciji ribarstva (2016/2035(INI))
(mišljenje: TRAN)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 28/1/2016)

Odbor FEMM

- Stvaranje uvjeta na tržištu rada koji pogoduju ostvarenju ravnoteže između poslovnog i privatnog života (2016/2017(INI))

Odbor AFCO

- Tumačenje i provedba međuinstitucijskoga sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (2016/2018(INI))
(mišljenje: ENVI, INTA)

Odbor PECH

- Upravljanje flotama obalnog ribolova u najudaljenijim regijama (2016/2016(INI))
(mišljenje: BUDG, REGI)

Odluka o primjeni postupka sa zajedničkim sjednicama odbora (članak 55. Poslovnika)

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 28/1/2016)

- Stvaranje uvjeta na tržištu rada koji pogoduju ostvarenju ravnoteže između poslovnog i privatnog života (2016/2017(INI))
odbori: EMPL, FEMM

- Tumačenje i provedba međuinstitucijskoga sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva (2016/2018(INI))
odbori: JURI, AFCO
(mišljenje: ENVI, INTA)

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)

- Prema konačnom sustavu PDV-a i borba protiv prijevara u području PDV-a (2016/2033(INI))
(mišljenje: BUDG, CONT (članak 54. Poslovnika), LIBE (članak 54. Poslovnika))
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 03/03/2016)

Odbor ENVI (članak 54. Poslovnika)

- Troškovno učinkovito smanjenje emisija i niskougljična ulaganja (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(mišljenje: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (članak 54. Poslovnika))
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 28/01/2016)

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor FEMM

- Usklađivanje zakona, propisa i administrativnih odredaba država članica u pogledu zahtjeva za pristupačnost proizvoda i usluga (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

Odbor JURI (članak 39. Poslovnika)

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
upućeno nadležnom odboru: IMCO
mišljenje: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (članak 39. Poslovnika)

Odbor DEVE

- Utvrđivanje zajedničkog popisa EU-a sigurnih zemalja porijekla za potrebe zajedničkih postupala za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: DEVE, AFET

Odbor EMPL

- Izvješće o primjeni Direktive o poštanskim uslugama (2016/2010(INI))
upućeno nadležnom odboru: TRAN
mišljenje: EMPL, ITRE, IMCO


15. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

7. ožujka 2016.

(*) Povjerljivo ime

(*) (br. 1411/2015); (*) (br. 1412/2015); (*) (br. 1413/2015); (*) (br. 1414/2015); (*) (br. 1415/2015); (*) (br. 1416/2015); (*) (br. 1417/2015); (*) (br. 1418/2015); (*) (br. 1419/2015); (*) (br. 1420/2015); Laura Folch (br. 1421/2015); (*) (br. 0131/2016); (*) (br. 0132/2016); (*) (br. 0133/2016); (*) (br. 0134/2016); (*) (br. 0135/2016); (*) (br. 0136/2016); (*) (br. 0137/2016); Slawomir Nojek (br. 0138/2016); (*) (br. 0139/2016); (*) (br. 0140/2016); (*) (br. 0141/2016); (*) (br. 0142/2016); Jeremy Mesdouze (br. 0143/2016); (*) (br. 0144/2016); (*) (br. 0145/2016); (*) (br. 0146/2016); Loretta Casadei (br. 0147/2016); Giulia Pari (br. 0148/2016); Nando Cardarelli (br. 0149/2016); Ilaria Piancastelli (br. 0150/2016); Caterina Guido (br. 0151/2016); Michele Pari (br. 0152/2016); Nando Cardarelli (br. 0153/2016); Serena Colonnacchi (br. 0154/2016); Gilberto Fuzzi (br. 0155/2016); Rodolfo Martinelli (br. 0156/2016); Daniele Colonnacchi (br. 0157/2016); Vittoria Ratto (br. 0158/2016); Elio Parma (br. 0159/2016); Natascia Muccioli (br. 0160/2016); Alessia Cepollina (br. 0161/2016); Alessia Cepollina (br. 0162/2016); Bruno Pais (br. 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (br. 0164/2016); (*) (br. 0165/2016); (*) (br. 0166/2016); (*) (br. 0167/2016); (*) (br. 0168/2016); (*) (br. 0169/2016); (*) (br. 0170/2016); Michael William Mansfield (br. 0171/2016); (*) (br. 0172/2016); Jens Genzer (br. 0173/2016); (*) (br. 0174/2016); Stefano Pasquinoni (br. 0175/2016); (*) (br. 0176/2016); (*) (br. 0177/2016); (*) (br. 0178/2016); (*) (br. 0179/2016); (*) (br. 0180/2016); (*) (br. 0181/2016); (*) (br. 0182/2016); (*) (br. 0183/2016); (*) (br. 0184/2016); (*) (br. 0185/2016); (*) (br. 0186/2016); (*) (br. 0187/2016); (*) (br. 0188/2016); (*) (br. 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (br. 0190/2016); Domenico Delfini (br. 0191/2016); (*) (br. 0192/2016); (*) (br. 0193/2016); (*) (br. 0194/2016); (*) (br. 0195/2016); (*) (br. 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (br. 0197/2016); (*) (br. 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (br. 0199/2016); (*) (br. 0200/2016); (*) (br. 0201/2016).


16. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


17. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 11. do 14. travnja 2016.


18. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti