Index 
Jegyzőkönyv
PDF 289kWORD 263k
2016. március 10., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Zika-vírus okozta járvány (vita)
 3.Bankunió – 2015. évi éves jelentés (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  4.1.A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban
  4.2.Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete
  4.3.Kongói Demokratikus Köztársaság
 5.Az elnök közleménye
 6.A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2) megbízatásának meghosszabbítása
 7.Szavazások órája
  7.1.A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (szavazás)
  7.2.Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (szavazás)
  7.3.Kongói Demokratikus Köztársaság
  7.4.A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése (zárószavazás)
  7.5.Állatgyógyászati készítmények ***I (szavazás)
  7.6.Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I (szavazás)
  7.7.Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé (szavazás)
  7.8.Az eritreai helyzet (szavazás)
  7.9.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés (szavazás)
  7.10.A Montenegróról szóló 2015. évi jelentés (szavazás)
  7.11.Bankunió – 2015. évi éves jelentés (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Árválság Európa sertéshúságazatában (vita)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 15.Petíciók
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontja
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. A Zika-vírus okozta járvány (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000030/2016) felteszi: Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Zika-vírus okozta járvány (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (az ENVI bizottság elnöke) kifejti a kérdést.

Jonathan Hill (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Annie Schreijer-Pierik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo és Lynn Boylan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Notis Marias, Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi és Szanyi Tibor.

Felszólal: Jonathan Hill.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: az áprilisi I. ülésen.


3. Bankunió – 2015. évi éves jelentés (vita)

Jelentés a bankunióról – 2015. évi éves jelentés [2015/2221(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jonathan Hill (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eva Paunova, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elisa Ferreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe egy angol nyelvű tolmácsolási problémával kapcsolatban (az elnök tudomásul veszi), Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Burkhard Balz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Balczó Zoltán, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bernard Monot, Jonás Fernández, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elisa Ferreira, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber és Danuta Maria Hübner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes és Luke Ming Flanagan.

Felszólal: Jonathan Hill.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Roberto Gualtieri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.11. pont.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2016.3.8-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


4.1. A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban

Állásfoglalási indítványok B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán és EU–Tádzsikisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség alelnöke), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey és Pier Antonio Panzeri ismertetik az állásfoglalási javaslatokat.

Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marju Lauristin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, független, Pavel Svoboda és Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Stanislav Polčák.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


4.2. Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete

Állásfoglalási indítványok B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese és Pier Antonio Panzeri előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Stanislav Polčák, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Isabella De Monte, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Javi López és Afzal Khan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Sógor Csaba és Brando Benifei.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


4.3. Kongói Demokratikus Köztársaság

Állásfoglalási indítványok B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez és Maria Arena előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Cécile Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir és Jean-Paul Denanot.

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.3.10-i jegyzőkönyv, 7.3. pont.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


5. Az elnök közleménye

Felszólal: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen és Nicolas Bay a 2015. október 28-i ülésen tartott szavazás lebonyolításáról.

Az elnök a Marcel de Graaff-fal szemben Marine Le Pen szavazógépének a 2015. október 28-i ülésen, a szavazások órájában (2015.10.28-i jegyzőkönyv, 7.9. pont) való használata miatt 2015. december 17-én kiszabott szankció nyomán (2015.12.17-i jegyzőkönyv, 6. pont), és több képviselő, köztük Nicolas Bay kétszeri meghallgatását követően úgy határoz, hogy az eljárási szabályzat 166. cikke alapján szankciót állapít meg ez utóbbi képviselővel szemben, annak a szóban forgó napon tanúsított magatartása miatt, nevezetesen mert Marine Le Pen szavazógépét használta.

A szankció a napidíj ötnapos időszakra szóló megvonása. A határozatról az érintettet tájékoztatják.


6. A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2) megbízatásának meghosszabbítása

Az elnök közli, hogy az Elnökök Értekezlete javaslatot tett a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság (TAXE 2) megbízatásának 2016. augusztus 2-ig való meghosszabbítására.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A véleménynyilvánítás szabadsága Kazahsztánban (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 és B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0337/2016

(amely a B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 és B8-0375/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Sógor Csaba, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, Tőkés László, Tadeusz Zwiefka, Nagy József és Gabrielius Landsbergis, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Szanyi Tibor, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos és Stelios Kouloglou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Meszerics Tamás, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo és Eleonora Evi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egyiptom, nevezetesen Giulio Regeni esete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 és B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0338/2016

(amely a B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 és B8-0378/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Sógor Csaba, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, Tőkés László, Nagy József és Krzysztof Hetman, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Szanyi Tibor, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga és Estefanía Torres Martínez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec és Michèle Rivasi, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0084)

(A B8-0348/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.3. Kongói Demokratikus Köztársaság

Állásfoglalási indítványok B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 és B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0342/2016

(amely a B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 és B8-0381/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Sógor Csaba, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, Tőkés László, Nagy József, Krzysztof Hetman és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Szanyi Tibor, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0085)

(A B8-0380/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.4. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése (zárószavazás)

Jelentés a Tunéziai Köztársaságra vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

A szavazást az alábbi ülésen elnapolták: 2016. február 25. (2016.2.25-i jegyzőkönyv, 7.5. pont )

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0086)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva. (P8_TA(2016)0086)


7.5. Állatgyógyászati készítmények ***I (szavazás)

Jelentés az állatgyógyászati készítményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikke (2) bekezdésével összhangban javasolja a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazás elnapolását, hogy az elfogadott felhatalmazás alapján közvetlenül megkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások.

A Parlament név szerinti szavazással (585 mellette, 30 ellene, 16 tartózkodás) elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


7.6. Az állatgyógyászati készítmények engedélyezése és felügyelete ***I (szavazás)

Jelentés az emberi illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva. (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikke (2) bekezdésével összhangban javasolja a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazás elnapolását, hogy az elfogadott felhatalmazás alapján közvetlenül megkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások.

A Parlament név szerinti szavazással (549 mellette, 36 ellene, 9 tartózkodás) elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


7.7. Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000021/2016 felteszi: Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés O-000040/2016 felteszi: Vicky Ford, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Bizottság „Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé” című közleménye (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Állásfoglalási indítvány B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0089)


7.8. Az eritreai helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 és B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0318/2016

(amely a B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 és B8-0324/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, Hölvényi György, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Szanyi Tibor, Claudia Tapardel, Julie Ward és Flavio Zanonato, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2016)0090)


7.9. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0091)


7.10. A Montenegróról szóló 2015. évi jelentés (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0092)

Felszólalások

Andrey Kovatchev szóbeli módosítást nyújtott be a 3 módosítás első részéhez. Mivel több mint 40 képviselő foglalt állást a szóbeli módosítás figyelembevételével szemben, ezért elvetették.


7.11. Bankunió – 2015. évi éves jelentés (szavazás)

Jelentés a bankunióról – 2015. évi éves jelentés [2015/2221(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0093)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Marielle de Sarnez-jelentés – A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr és Hannu Takkula

Françoise Grossetête-jelentés – A8-0046/2016
Andrejs Mamikins és Peter Jahr

Claudiu Ciprian Tănăsescu-jelentés – A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr és Seán Kelly

Úton a prosperáló adatközpontú gazdaság felé – (2015/2612(RSP))B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins és Seán Kelly

Az eritreai helyzet(2016/2568(RSP))RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins és Seán Kelly

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2015. évi jelentés(2015/2895(RSP))B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly és Monica Macovei

A Montenegróról szóló 2015. évi jelentés(2015/2894(RSP))B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly és Monica Macovei

Roberto Gualtieri-jelentés – A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans és Maria Grapini.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Árválság Európa sertéshúságazatában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000020/2016) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Árválság Európa sertéshúságazatában (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski kifejti a kérdést.

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Stefan Eck, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck és Anne Sander.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini és Branislav Škripek.

Felszólal: Czesław Adam Siekierski és Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


12. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a visszaélésszerű gyakorlatok, vagy a gyanús megbízások és ügyletek megelőzéséhez, feltárásához és bejelentéséhez használandó megfelelő intézkedésekre, rendszerekre és eljárásokra, valamint értesítési formanyomtatványokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 9.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési ajánlások vagy befektetési stratégiát ajánló vagy javasló más információk tárgyilagos ismertetésére, valamint a különös érdekek közzétételére vagy az összeférhetetlenség jelzésére vonatkozó technikai szabályokat meghatározó szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. március 9.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) Felügyelő Bizottságának titkársága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

A Szerződés 325. cikke (4) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Számvevőszékkel.

utalva

illetékes:

CONT

vélemény:

JURI

- Javaslat az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság közötti, a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességéről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

AFET

- Javaslat az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodása („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) 3. felülvizsgált változatának megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

IMCO

2) a képviselők a következő állásfoglalási indítványokat (az eljárási szabályzat 133. cikke):

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány az adókedvezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályok és rendelkezések áthangolásáról a „smart working” (intelligens és autonóm munkavégzés) vonatkozásában (B8-0219/2016)

utalva

illetékes:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szükséget szenvedő idősek szociális ellátására vonatkozó törvények és jogszabályok újbóli meghatározásáról (B8-0220/2016)

utalva

illetékes:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a nemzetközi bankrendszernek nyújtott garanciákkal kapcsolatos rendelkezések és előírások újbóli meghatározásáról (B8-0221/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások átláthatóságának hiányáról (B8-0222/2016)

utalva

illetékes:

INTA

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a dániai menedékjog reformjáról (B8-0223/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány Can Dündar és Erdem Gül azonnali szabadon bocsátásáról (B8-0224/2016)

utalva

illetékes:

AFET

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány az élethez való jog tiszteletben tartásáról (B8-0225/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a természetvédelmi területeken végzett feltárási és mélyfúrási munkálatokra vonatkozó, áron alul kiadott engedélyekkel kapcsolatos szabályozásról (B8-0226/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az európai uniós közigazgatásban dolgozó köztisztviselők illetményének kiigazításáról (B8-0227/2016)

utalva

illetékes:

JURI

- Tomáš Zdechovský és Patricija Šulin. Állásfoglalási indítvány az iskolai étkeztetésről (B8-0228/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a kereszténygyűlöletről és a keresztény kulturális létesítmények védelméről Európában (B8-0229/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet és Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány az Alzheimer-kórra vonatkozó európai stratégiáról (B8-0230/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a neonikotinoidot tartalmazó rovarirtó szerek betiltásáról (B8-0231/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

AGRI

- Edouard Ferrand. Állásfoglalási indítvány a tej-, a hús- és a zöldségágazatnak nyújtott kiegészítő támogatási intézkedésekről (B8-0232/2016)

utalva

illetékes:

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton és Bernard Monot. Állásfoglalási indítvány a monetáris szuverenitásra irányuló törekvésről (B8-0233/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a betétesek tájékoztatásáról a bankunió egységes szanálási mechanizmusa hatályba lépésének keretében (B8-0234/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde. Állásfoglalási indítvány az Erasmus program demokratikussá tételéről és újraorientálásáról (B8-0235/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány népszavazások szervezéséről a tagállamok migrációs politikájáról (B8-0236/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Dominique Bilde és Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az „élő kulcstartók” betiltásáról Európában (B8-0237/2016)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány a bankunió egységes szanálási mechanizmusa hatályba lépésének keretében a betétesek és megtakarítók tájékoztatásáról (B8-0238/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a transzatlanti partnerség mezőgazdasági ágazatra gyakorolt hatásáról (B8-0239/2016)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a nemzeti érdekeket fenyegető külföldi befektetések ellenőrzéséről (B8-0240/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az építési és az állami építési beruházási ágazat helyi kisvállalkozásairól (B8-0241/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a nemzeti határok illegális bevándorlás elleni küzdelem érdekében történő visszaállításáról (B8-0242/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az illegális bevándorlás elleni küzdelem céljaira az Európai Unió által Törökországnak nyújtott finanszírozásról (B8-0243/2016)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a GMO-k behozatalának tilalmával kapcsolatos eljárásról (B8-0244/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

INTA

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a túl nagy globális likviditásról (B8-0245/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a bankok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv hatályon kívül helyezéséről (B8-0246/2016)

utalva

illetékes:

ECON

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány az ökológiai protekcionizmus bevezetéséről (B8-0247/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a Kínából származó klónozott hús behozatalának megtiltásáról (B8-0248/2016)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

ENVI

- Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalási indítvány a közösségi gazdaságról (B8-0249/2016)

utalva

illetékes:

IMCO

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a legjobb orvostechnikai eszközök innovációjáért odaítélendő európai díjról (B8-0257/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI

- Rikke Karlsson. Állásfoglalási indítvány a digitális ökológiáról (B8-0258/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand és Philippe Loiseau. Állásfoglalási indítvány a közérdeket szolgáló, fenntartható és környezetbarát vadászati igazgatásról (B8-0259/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a zenei és szimfonikus tevékenységek ismeretének és kulturális előmozdításának védelmére irányuló rendelkezések újbóli meghatározásáról (B8-0260/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a halállományok újratelepítésének fontosságáról (B8-0261/2016)

utalva

illetékes:

PECH

vélemény:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a szerzők és kiadók önfoglalkoztatására vonatkozó ösztönzők, juttatások és adókedvezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályok és rendelkezések áthangolásáról (B8-0262/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a tiszta energiaforrásként szolgáló napelemek használatának ösztönzésére irányuló jogszabályok újragondolásáról (B8-0263/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a települési hulladék értékelésének módszeréről (B8-0264/2016)

utalva

illetékes:

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a villamos energiáról a belső piacon (B8-0265/2016)

utalva

illetékes:

ITRE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a Schengeni Egyezmény esetleges felfüggesztésének az idegenforgalomra gyakorolt hatásáról (B8-0266/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

TRAN

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai önkéntes szolgálat megerősítéséről (B8-0267/2016)

utalva

illetékes:

CULT

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a korrupció elterjedtségéről (B8-0268/2016)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az európai ombudsman szerepének előmozdításáról (B8-0269/2016)

utalva

illetékes:

PETI

- Gianluca Buonanno. Állásfoglalási indítvány a fogyasztók internetes vásárlásainak integrált és garantált megközelítésére irányuló rendelkezések újbóli meghatározásáról (B8-0270/2016)

utalva

illetékes:

IMCO


14. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2016. március 3-i határozata nyomán.)

AFET bizottság

- A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (2016/2036(INI))
(vélemény: CULT, BUDG)

- AZ EU stratégiai közleménye a harmadik felek által kifejtett EU-ellenes propaganda leküzdéséről (2016/2030(INI))
(vélemény: CULT)

AGRI bizottság

- A KAP eszközei a mezőgazdaságban tapasztalt áringadozás csökkentésére (2016/2034(INI))
(vélemény: BUDG)

ECON bizottság

- Lépések egy végleges héarendszer felé és a héacsalás elleni küzdelem (2016/2033(INI))
(vélemény: BUDG, CONT, LIBE)

- A kkv-k finanszírozáshoz jutása és a tőkepiaci unióban a kkv-finanszírozás sokféleségének növelése (2016/2032(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA bizottság

- Az EU és Törökország közötti kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését és a vámunió modernizálását célzó új kereskedelmi keret felé (2016/2031(INI))
(vélemény: EMPL)

PECH bizottság

- A horgászturizmus szerepe a halászat diverzifikálásában (2016/2035(INI))
(vélemény: TRAN)

(Az Elnökök Értekezletének 2016. január 28-i határozata nyomán.)

FEMM bizottság

- A családi élet és a munka közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerő-piaci feltételek kialakítása (2016/2017(INI))

AFCO bizottság

- A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (2016/2018(INI))
(vélemény: ENVI, INTA)

PECH bizottság

- A külső vizeken halászó flották kezelése a legkülső régiókban (2016/2016(INI))
(vélemény: BUDG, REGI)

Határozat közös bizottsági ülések révén lefolytatott eljárásról (az eljárási szabályzat 55. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2016. január 28-i határozata nyomán.)

- A családi élet és a munka közötti egyensúly szempontjából kedvező munkaerő-piaci feltételek kialakítása (2016/2017(INI))
bizottságok: EMPL, FEMM

- A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (2016/2018(INI))
bizottságok: JURI, AFCO
(vélemény: ENVI, INTA)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

ECON bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Lépések egy végleges héarendszer felé és a héacsalás elleni küzdelem (2016/2033(INI))
(vélemény: BUDG, CONT (az eljárási szabályzat 54. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))
(Az Elnökök Értekezletének 2016.3.3-i határozata nyomán.)

ENVI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Költséghatékony kibocsátáscsökkentés és alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(vélemény: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke))
(Az Elnökök Értekezletének 2016.1.28-i határozata nyomán.)

Bizottságok felkérésének módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

FEMM bizottság

- A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI bizottság (az eljárási szabályzat 39. cikke)

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO
vélemény: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

DEVE bizottság

- A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárások alkalmazása céljából a biztonságos származási országok közös uniós jegyzékének létrehozása (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE
vélemény: DEVE, AFET

EMPL bizottság

- Jelentés a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról (2016/2010(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN
vélemény: EMPL, ITRE, IMCO


15. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2016. március 7.

(*) bizalmas név

(*) (n° 1411/2015); (*) (n° 1412/2015); (*) (n° 1413/2015); (*) (n° 1414/2015); (*) (n° 1415/2015); (*) (n° 1416/2015); (*) (n° 1417/2015); (*) (n° 1418/2015); (*) (n° 1419/2015); (*) (n° 1420/2015); Laura Folch (n° 1421/2015); (*) (n° 0131/2016); (*) (n° 0132/2016); (*) (n° 0133/2016); (*) (n° 0134/2016); (*) (n° 0135/2016); (*) (n° 0136/2016); (*) (n° 0137/2016); Slawomir Nojek (n° 0138/2016); (*) (n° 0139/2016); (*) (n° 0140/2016); (*) (n° 0141/2016); (*) (n° 0142/2016); Jeremy Mesdouze (n° 0143/2016); (*) (n° 0144/2016); (*) (n° 0145/2016); (*) (n° 0146/2016); Loretta Casadei (n° 0147/2016); Giulia Pari (n° 0148/2016); Nando Cardarelli (n° 0149/2016); Ilaria Piancastelli (n° 0150/2016); Caterina Guido (n° 0151/2016); Michele Pari (n° 0152/2016); Nando Cardarelli (n° 0153/2016); Serena Colonnacchi (n° 0154/2016); Gilberto Fuzzi (n° 0155/2016); Rodolfo Martinelli (n° 0156/2016); Daniele Colonnacchi (n° 0157/2016); Vittoria Ratto (n° 0158/2016); Elio Parma (n° 0159/2016); Natascia Muccioli (n° 0160/2016); Alessia Cepollina (n° 0161/2016); Alessia Cepollina (n° 0162/2016); Bruno Pais (n° 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (n° 0164/2016); (*) (n° 0165/2016); (*) (n° 0166/2016); (*) (n° 0167/2016); (*) (n° 0168/2016); (*) (n° 0169/2016); (*) (n° 0170/2016); Michael William Mansfield (n° 0171/2016); (*) (n° 0172/2016); Jens Genzer (n° 0173/2016); (*) (n° 0174/2016); Stefano Pasquinoni (n° 0175/2016); (*) (n° 0176/2016); (*) (n° 0177/2016); (*) (n° 0178/2016); (*) (n° 0179/2016); (*) (n° 0180/2016); (*) (n° 0181/2016); (*) (n° 0182/2016); (*) (n° 0183/2016); (*) (n° 0184/2016); (*) (n° 0185/2016); (*) (n° 0186/2016); (*) (n° 0187/2016); (*) (n° 0188/2016); (*) (n° 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (n° 0190/2016); Domenico Delfini (n° 0191/2016); (*) (n° 0192/2016); (*) (n° 0193/2016); (*) (n° 0194/2016); (*) (n° 0195/2016); (*) (n° 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (n° 0197/2016); (*) (n° 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (n° 0199/2016); (*) (n° 0200/2016); (*) (n° 0201/2016).


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2016. április 11–14.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat