Rodyklė 
Protokolas
PDF 301kWORD 86k
Ketvirtadienis, 2016 m. kovo 10 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Zika viruso protrūkis (diskusijos)
 3.Bankų sąjunga: 2015 m. metinė ataskaita (diskusijos)
 4.9-30 Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
4.1.Saviraiškos laisvė Kazachstane
  
4.2.Egiptas, ypač Giulio Regeni atvejis
  
4.3.Kongo Demokratinė Respublika
 5.Pirmininko pranešimas
 6.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto (TAXE 2) įgaliojimų trukmės pratęsimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Saviraiškos laisvė Kazachstane (balsavimas)
  
7.2.Egiptas, ypač Giulio Regeni atvejis (balsavimas)
  
7.3.Kongo Demokratinė Respublika (balsavimas)
  
7.4.Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai (galutinis balsavimas)
  
7.5.Veterinariniai vaistai ***I (balsavimas)
  
7.6.Veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I (balsavimas)
  
7.7.Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (balsavimas)
  
7.8.Padėtis Eritrėjoje (balsavimas)
  
7.9.2015 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (balsavimas)
  
7.10.2015 m. ataskaita dėl Juodkalnijos (balsavimas)
  
7.11.Bankų sąjunga: 2015 m. metinė ataskaita (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Kainų krizė Europos kiaulienos sektoriuje (diskusijos)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Gauti dokumentai
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Peticijos
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Zika viruso protrūkis (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000030/2016), kurį pateikė Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Zika viruso protrūkis (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (ENVI komiteto pirmininkas) pristatė klausimą.

Jonathan Hill (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Annie Schreijer-Pierik PPE frakcijos vardu, Matthias Groote S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo ir Lynn Boylan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Jonathan Hill.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, teikiamas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiamas vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: balandžio mėn. I sesija.


3. Bankų sąjunga: 2015 m. metinė ataskaita (diskusijos)

Ataskaita apie bankų sąjungą: 2015 m. metinė ataskaita [2015/2221(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jonathan Hill (Komisijos narys).

Kalbėjo: Eva Maydell PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Beatrix von Storch ECR frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Steven Woolfe dėl vertimo žodžiu į anglų kalbą problemos (Pirmininkas į tai atsižvelgė), Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marco Valli), Jakob von Weizsäcker (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Steven Woolfe), Sander Loones, Enrique Calvet Chambon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bernard Monot), Jonás Fernández (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Werner Langen), Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Elisa Ferreira), Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber ir Danuta Maria Hübner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes ir Luke Ming Flanagan.

Kalbėjo Jonathan Hill.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Roberto Gualtieri.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.11 punktas.


4. 9-30 Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 03 08 protokolo 3 punktas)


4.1. Saviraiškos laisvė Kazachstane

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (Delegacijos ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija pirmininko pavaduotoja), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Pavel Svoboda ir Andrejs Mamikins.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.1 punktas.


4.2. Egiptas, ypač Giulio Regeni atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu, Isabella De Monte S&D frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Javi López ir Afzal Khan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor ir Brando Benifei.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.2 punktas.


4.3. Kongo Demokratinė Respublika

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Maria Arena pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Cécile Kashetu Kyenge S&D frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir ir Jean-Paul Denanot.

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 03 10 protokolo 7.3 punktas.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas


5. Pirmininko pranešimas

Kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen ir Nicolas Bay apie balsavimo eigą per 2015 m. spalio 28 d. posėdį.

Pirmininkas, atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. gruodžio 17 d. Marcel de Graaff buvo nustatytos nuobaudos (2015 12 17 protokolo 6 punktas) už tai, kad jis per 2015 m. spalio 28 d. posėdį pasinaudojo Marine Le Pen balsavimo pultu (2015 10 28 protokolo 7.9 punktas), ir išklausęs kelis Parlamento narius, taip pat du kartus Nicolas Bay nusprendė nustatyti nuobaudą pagal DTT 166 straipsnį Marcel de Graaff už jo elgesį per minėtąjį posėdį, t. y. už tai, kad jis pasinaudojo Marine Le Pen balsavimo pultu.

Parlamento nariui skiriama ši nuobauda: iš jo atimama teisė gauti dienpinigių išmoką 5 dienų laikotarpiu. Atitinkamas Parlamento narys buvo informuotas apie sprendimą.


6. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto (TAXE 2) įgaliojimų trukmės pratęsimas

Pirmininkas pranešė, kad Pirminikų sueiga pasiūlė pratęsti Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto (TAXE 2) įgaliojimų trukmę iki 2016 m. rugpjūčio 2 d.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Saviraiškos laisvė Kazachstane (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 ir B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0337/2016

(keičia B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 ir B8-0375/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy ir Gabrielius Landsbergis PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo ir Eleonora Evi, EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egiptas, ypač Giulio Regeni atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 ir B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0338/2016

(keičia B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 ir B8-0378/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy ir Krzysztof Hetman PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ir Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec ir Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0084)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0348/2016 anuliuotas.)


7.3. Kongo Demokratinė Respublika (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 ir B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0342/2016

(keičia B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 ir B8-0381/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Maydell, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0085)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0380/2016 anuliuotas.)


7.4. Skubių autonominių prekybos priemonių taikymas Tuniso Respublikai (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tuniso Respublikai [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Balsavimas atidėtas plenariniame posėdyje 2016 m. vasario 25 d. (2016 02 25 protokolo 7.5 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0086)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0086)


7.5. Veterinariniai vaistai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (pranešėja) pagal DTT 61 straipsnio 2 dalį pasiūlė atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, kad būtų pereita tiesiogiai prie tarpinstitucinių derybų remiantis suteiktais įgaliojimais.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui po balsavimo vardiniu būdu (585 balsavo už, 30 – prieš, 16 susilaikė). Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.6. Veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (pranešėjas) pagal DTT 61 straipsnio 2 dalį pasiūlė atidėti balsavimą dėl pasiūlymo dėl teisėkūros rezoliucijos projekto, kad būtų pereita tiesiogiai prie tarpinstitucinių derybų remiantis suteiktais įgaliojimais.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui po balsavimo vardiniu būdu (549 balsavo už, 36 – prieš, 9 susilaikė). Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.7. Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000021/2016, kurį Komisijai pateikė Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu: Kuriame klestinčią, duomenimis grindžiamą ekonomiką (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu O-000040/2016, kurį Komisijai pateikė Vicky Ford IMCO komiteto vardu: Komisijos komunikatas "Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką (COM(2014) 0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0089)


7.8. Padėtis Eritrėjoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 ir B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0318/2016

(keičia B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 ir B8-0324/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller ir Milan Zver PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward ir Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki ir Arne Gericke ECR frakcijos vardu;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch ir Bodil Valero, Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0090)


7.9. 2015 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0091)


7.10. 2015 m. ataskaita dėl Juodkalnijos (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0092)

Kalbėjo:

Andrey Kovatchev pateikė 3 pakeitimo 1 dalies žodinį pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.


7.11. Bankų sąjunga: 2015 m. metinė ataskaita (balsavimas)

Ataskaita apie bankų sąjungą: 2015 m. metinė ataskaita [2015/2221(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0093)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr ir Hannu Takkula

Pranešimas: Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins ir Peter Jahr

Pranešimas: Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr ir Seán Kelly

Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Padėtis Eritrėjoje - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

2015 m. ataskaita dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly ir Monica Macovei

2015 m. ataskaita dėl Juodkalnijos - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly ir Monica Macovei

Pranešimas: Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans ir Maria Grapini.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Kainų krizė Europos kiaulienos sektoriuje (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000020/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Kainų krizė Europos kiaulienos sektoriuje (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski pristatė klausimą.

Johannes Hahn (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Daniel Buda PPE frakcijos vardu, Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Bronis Ropė Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stefan Eck), Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck ir Anne Sander.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini ir Branislav Škripek.

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski ir Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


12. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su tinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis, taip pat pranešimo šablonais, naudotinais siekiant užkardyti ir nustatyti piktnaudžiavimo atvejus arba įtartinus pavedimus ar sandorius ir apie juos pranešti (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomos investavimo rekomendacijų ar kitos informacijos, kuria rekomenduojama arba siūloma investavimo strategija, objektyvaus pateikimo ir tam tikrų interesų ar interesų konfliktų požymių atskleidimo techninės taisyklės (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. kovo 9 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 nuostatos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriato (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

Pirmininkas pasikonsultuos su Audito Rūmais dėl šio pasiūlymo pagal Sutarties 325 straipsnio 4 dalies nuostatas.

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo dėl trumpalaikių vizų režimo panaikinimo diplomatinių pasų turėtojams sudarymo Europos Sąjungos vardu (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

IMCO

2) Parlamento narių, šie pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis):

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių mokestines lengvatas, taikomas „pažangiam darbui“ (angl. smart working) (lanksčiam ir savarankiškam darbui), keitimo (B8-0219/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinės paramos vyresnio amžiaus žmonėms teikimo srities teisės aktų ir taisyklių keitimo (B8-0220/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl garantijų, skirtų tarptautinei bankų sistemai, teisės aktų ir taisyklių keitimo (B8-0221/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaidrumo stokos derybose dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (B8-0222/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės į prieglobstį reformos Danijoje (B8-0223/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl to, kad Can Dündar ir Erdem Gül būtų nedelsiant paleisti į laisvę (B8-0224/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės į gyvybę paisymo (B8-0225/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinių nuostatų, susijusių su kasinėjimų ir gręžimo darbų saugomose aplinkos teritorijose leidimais, išduodamais mažesnėmis kainomis (B8-0226/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES institucijose dirbančių valstybės pareigūnų atlyginimų kėlimo (B8-0227/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

- Tomáš Zdechovský ir Patricija Šulin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maitinimo mokyklose (B8-0228/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kristianofobijos ir krikščioniškų kultūrinių pastatų apsaugos Europoje (B8-0229/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet ir Steeve Briois. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos Alzheimerio ligos strategijos (B8-0230/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl insekticidų neonikotinoidų uždraudimo (B8-0231/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Edouard Ferrand. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl papildomų paramos priemonių pieno, kiaulienos ir daržovių sektoriams (B8-0232/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton ir Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl monetarinio suverenumo (B8-0233/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl indėlininkų informavimo įsigaliojus bankų sąjungos bendram pertvarkymo mechanizmui (B8-0234/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl programos „Erasmus“ demokratizavimo ir perorientavimo (B8-0235/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl konsultacinių referendumų, susijusių su valstybių narių migracijos politika, rengimo (B8-0236/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Dominique Bilde ir Dominique Martin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl raktų pakabukų su gyvais gyvūnais uždraudimo Europoje (B8-0237/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl indėlininkų ir santaupų turinčių asmenų informavimo įsigaliojus bankų sąjungos bendram pertvarkymo mechanizmui (B8-0238/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl transatlantinio susitarimo poveikio žemės ūkio sektoriui (B8-0239/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl grėsmę nacionaliniams interesams keliančių užsienio investicijų kontrolės (B8-0240/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl statybų ir viešųjų darbų sektoriaus vietos įmonių (B8-0241/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nacionalinių sienų atkūrimo siekiant kovoti su nelegalia imigracija (B8-0242/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungos Turkijai skiriamų lėšų siekiant kovoti su neteisėta imigracija (B8-0243/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl GMO produktų importo uždraudimo procedūros (B8-0244/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasaulinio likvidumo pertekliaus (B8-0245/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos panaikinimo (B8-0246/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekologinio protekcionizmo taikymo (B8-0247/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo importuoti klonuotų gyvūnų mėsą iš Kinijos (B8-0248/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dalijimosi ekonomikos (B8-0249/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos apdovanojimo skyrimo už geriausią naujovę medicinos prietaisų srityje (B8-0257/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI

- Rikke Karlsson. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaitmeninės ekologijos (B8-0258/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand ir Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl medžioklės visuomeniško, tvaraus ir tausaus valdymo (B8-0259/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, taikomų išsilavinimo muziko srityje apsaugai ir kultūros rėmimui muzikos ir simfoninių orkestrų veiklos srityje, keitimo (B8-0260/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl žuvų išteklių atkūrimo svarbos (B8-0261/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų ir taisyklių, reglamentuojančių mokestines paskatas, paramą ir lengvatas, taikomas savarankiškam autorių ir leidėjų darbui, keitimo (B8-0262/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl taisyklių, kuriomis reglamentuojamos paskatos saulės baterijų, gaminančių švarią energiją, montavimui, keitimo (B8-0263/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl komunalinių atliekų vertinimo sistemos (B8-0264/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl elektros energijos vidaus rinkoje (B8-0265/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl galimo Šengeno susitarimo galiojimo sustabdymo poveikio turizmui (B8-0266/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos savanorių tarnybos stiprinimo (B8-0267/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didžiulės korupcijos apimties (B8-0268/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos ombudsmeno vaidmens populiarinimo (B8-0269/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PETI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama integruota ir užtikrinta vartotojų prieiga prie pirkimo internetu, keitimo (B8-0270/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. kovo 3 d.)

AFET komitetas

- Bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimas (2016/2036(INI))
(Nuomonė: CULT, BUDG)

- ES strateginis pranešimas siekaint priešintis prieš ja nukreiptai trečiųjų šalių porpagandai (2016/2030(INI))
(Nuomonė: CULT)

AGRI komitetas

- Kainų svyravimo žemės ūkio rinkose mažinimo priemonės BŽŪP (2016/2034(INI))
(Nuomonė: BUDG)

ECON komitetas

- Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (2016/2033(INI))
(Nuomonė: BUDG, CONT, LIBE)

- MVĮ galimybės gauti finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje (2016/2032(INI))
(Nuomonė: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA komitetas

- Link naujos ES ir Turkijos prekybos sistemos siekiant dvišalių prekybos santykių stiprinimo ir muitų sąjungos modernizavimo (2016/2031(INI))
(Nuomonė: EMPL)

PECH komitetas

- Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę (2016/2035(INI))
(Nuomonė: TRAN)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. sausio 28 d.)

FEMM komitetas

- Darbo rinkos sąlygų, palankių derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, kūrimas (2016/2017(INI))

AFCO komitetas

- Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (2016/2018(INI))
(Nuomonė: ENVI, INTA)

PECH komitetas

- Žvejybos laivyno atokiausiuose regionuose valdymas (2016/2016(INI))
(Nuomonė: BUDG, REGI)

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. sausio 28 d.)

- Darbo rinkos sąlygų, palankių derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, kūrimas (2016/2017(INI))
komitetai: EMPL, FEMM

- Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (2016/2018(INI))
komitetai: JURI, AFCO
(nuomonė: ENVI, INTA)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Galutinės PVM sistemos kūrimas ir kova su sukčiavimu PVM (2016/2033(INI))
(nuomonė: BUDG, CONT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. kovo 3 d.)

ENVI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Ekonomiškai naudingas išmetamųjų teršalų mažinimas ir investavimas į anglies dioksido kiekio mažinimą (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
(nuomonė: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. sausio 28 d.)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 str.)

FEMM komitetas

- Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais, suderinimas (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 39 str.)

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl Sąjungos muitų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
perduota atsakingam komitetui: IMCO
nuomonė: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 str.)

DEVE komitetas

- ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo sudarymas siekiant taikyti tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendrą tvarką (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: DEVE, AFET

EMPL komitetas

- Pranešimas dėl Pašto paslaugų direktyvos taikymo (2016/2010(INI))
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: EMPL, ITRE, IMCO


15. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. kovo 7 d.

(*) Autorius neskelbiamas

(*) (n° 1411/2015); (*) (n° 1412/2015); (*) (n° 1413/2015); (*) (n° 1414/2015); (*) (n° 1415/2015); (*) (n° 1416/2015); (*) (n° 1417/2015); (*) (n° 1418/2015); (*) (n° 1419/2015); (*) (n° 1420/2015); Laura Folch (n° 1421/2015); (*) (n° 0131/2016); (*) (n° 0132/2016); (*) (n° 0133/2016); (*) (n° 0134/2016); (*) (n° 0135/2016); (*) (n° 0136/2016); (*) (n° 0137/2016); Slawomir Nojek (n° 0138/2016); (*) (n° 0139/2016); (*) (n° 0140/2016); (*) (n° 0141/2016); (*) (n° 0142/2016); Jeremy Mesdouze (n° 0143/2016); (*) (n° 0144/2016); (*) (n° 0145/2016); (*) (n° 0146/2016); Loretta Casadei (n° 0147/2016); Giulia Pari (n° 0148/2016); Nando Cardarelli (n° 0149/2016); Ilaria Piancastelli (n° 0150/2016); Caterina Guido (n° 0151/2016); Michele Pari (n° 0152/2016); Nando Cardarelli (n° 0153/2016); Serena Colonnacchi (n° 0154/2016); Gilberto Fuzzi (n° 0155/2016); Rodolfo Martinelli (n° 0156/2016); Daniele Colonnacchi (n° 0157/2016); Vittoria Ratto (n° 0158/2016); Elio Parma (n° 0159/2016); Natascia Muccioli (n° 0160/2016); Alessia Cepollina (n° 0161/2016); Alessia Cepollina (n° 0162/2016); Bruno Pais (n° 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (n° 0164/2016); (*) (n° 0165/2016); (*) (n° 0166/2016); (*) (n° 0167/2016); (*) (n° 0168/2016); (*) (n° 0169/2016); (*) (n° 0170/2016); Michael William Mansfield (n° 0171/2016); (*) (n° 0172/2016); Jens Genzer (n° 0173/2016); (*) (n° 0174/2016); Stefano Pasquinoni (n° 0175/2016); (*) (n° 0176/2016); (*) (n° 0177/2016); (*) (n° 0178/2016); (*) (n° 0179/2016); (*) (n° 0180/2016); (*) (n° 0181/2016); (*) (n° 0182/2016); (*) (n° 0183/2016); (*) (n° 0184/2016); (*) (n° 0185/2016); (*) (n° 0186/2016); (*) (n° 0187/2016); (*) (n° 0188/2016); (*) (n° 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (n° 0190/2016); Domenico Delfini (n° 0191/2016); (*) (n° 0192/2016); (*) (n° 0193/2016); (*) (n° 0194/2016); (*) (n° 0195/2016); (*) (n° 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (n° 0197/2016); (*) (n° 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (n° 0199/2016); (*) (n° 0200/2016); (*) (n° 0201/2016).


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. balandžio 11–14 d.


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.00 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Teisinė informacija - Privatumo politika