Index 
Proces-verbal
PDF 283kWORD 268k
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Epidemia cauzată de virusul Zika (dezbatere)
 3.Uniunea Bancară - raportul anual pe 2015 (dezbatere)
 4.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  
4.1.Libertatea de exprimare în Kazahstan
  
4.2.Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni
  
4.3.Republica Democratică Congo
 5.Comunicarea Președintelui
 6.Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)
 7.Votare
  
7.1.Libertatea de exprimare în Kazahstan (vot)
  
7.2.Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni (vot)
  
7.3.Republica Democratică Congo (vot)
  
7.4.Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (vot final)
  
7.5.Medicamente de uz veterinar ***I (vot)
  
7.6.Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I (vot)
  
7.7.Către o economie de succes bazată pe date (vot)
  
7.8.Situația din Eritreea (vot)
  
7.9.Raportul pe 2015 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)
  
7.10.Raportul pe 2015 privind Muntenegru (vot)
  
7.11.Uniunea Bancară - raportul anual pe 2015 (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc (dezbatere)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Depunere de documente
 14.Decizii privind anumite documente
 15.Petiții
 16.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 17.Calendarul următoarelor ședințe
 18.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Epidemia cauzată de virusul Zika (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000030/2016) adresată de Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Epidemia cauzată de virusul Zika (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Giovanni La Via (președintele Comisiei ENVI) a dezvoltat întrebarea.

Jonathan Hill (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Annie Schreijer-Pierik, în numele Grupului PPE, Matthias Groote, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Davor Ivo Stier, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo și Lynn Boylan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Soledad Cabezón Ruiz, Branislav Škripek, Karin Kadenbach, Michèle Rivasi și Tibor Szanyi.

A intervenit Jonathan Hill.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune aprilie I.


3. Uniunea Bancară - raportul anual pe 2015 (dezbatere)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2015 [2015/2221(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

Roberto Gualtieri și-a prezentat raportul.

A intervenit Jonathan Hill (membru al Comisiei).

Au intervenit: Eva Paunova, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Steven Woolfe privind o problemă legată de interpretarea în limba engleză (Președintele a luat act de observația sa), Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Burkhard Balz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Sander Loones, Enrique Calvet Chambon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Miguel Urbán Crespo, Steven Woolfe, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gunnar Hökmark, Laurenţiu Rebega, Zoltán Balczó, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Esther de Lange, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernard Monot, Jonás Fernández, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Werner Langen, Stanisław Ożóg, Fabio De Masi, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elisa Ferreira, Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Theodor Dumitru Stolojan, Hans-Olaf Henkel, Markus Ferber și Danuta Maria Hübner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Costas Mavrides, Andreas Schwab, Miguel Viegas, Brian Hayes și Luke Ming Flanagan.

A intervenit Jonathan Hill.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

A intervenit Roberto Gualtieri.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.11 al PV din 10.3.2016.


4. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 3 al PV din 8.3.2016.)


4.1. Libertatea de exprimare în Kazahstan

Propuneri de rezoluții B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016, B8-0375/2016 (2015/2607(RSP))

Tatjana Ždanoka (vicepreședinta Delegației la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kârgâzstan, UE-Uzbekistan și UE-Tadjikistan și a Delegației pentru relațiile cu Turkmenistan și Mongolia), Ignazio Corrao, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Urmas Paet, Lola Sánchez Caldentey și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Pavel Svoboda și Andrejs Mamikins.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.1 al PV din 10.3.2016.


4.2. Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni

Propuneri de rezoluții B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0378/2016 (2015/2608(RSP))

Barbara Lochbihler, Bas Belder, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Tomáš Zdechovský, Marietje Schaake, Curzio Maltese și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE, Isabella De Monte, în numele Grupului S&D, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Javi López și Afzal Khan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Antonio Tajani, Nicola Caputo, Notis Marias, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Gianluca Buonanno, Salvatore Cicu, Richard Howitt, Csaba Sógor și Brando Benifei.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.2 al PV din 10.3.2016.


4.3. Republica Democratică Congo

Propuneri de rezoluții B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016 (2015/2609(RSP))

Jordi Sebastià, Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Mariya Gabriel, Charles Goerens, Maria Lidia Senra Rodríguez și Maria Arena au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Cécile Kashetu Kyenge, în numele Grupului S&D, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Bogdan Brunon Wenta și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și Jean-Paul Denanot.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 10.3.2016.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte


5. Comunicarea Președintelui

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen și Nicolas Bay cu privire la desfășurarea votării la ședința din 28 octombrie 2015.

Președintele, în urma sancțiunii impuse împotriva lui Marcel de Graaff la 17 decembrie 2015 (punctul 6 al PV din 17.12.2015) pentru faptul că a folosit borna de votare a lui Marine Le Pen în cursul timpului afectat votării în cadrul ședinței din 28 octombrie 2015 (punctul 7.9 al PV din 28.10.2015), după ce a audiat mai mulți deputați și, în două rânduri, pe Nicolas Bay, a decis, în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul de procedură, să impună o sancțiune împotriva acestuia pentru comportamentul său în cursul aceluiași timp afectat votării, și anume, pentru faptul că a folosit borna de votare a lui Marine Le Pen.

Sancțiunea constă în pierderea dreptului la diurnă pe o perioadă de cinci zile. Decizia a fost transmisă interesatului.


6. Prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

Președintele a comunicat că Conferința președinților a propus prelungirea mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) până la 2 august 2016.

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această propunere.


7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


7.1. Libertatea de exprimare în Kazahstan (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 și B8-0375/2016 (2016/2607(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0337/2016

(care înlocuiește B8-0337/2016, B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-0373/2016 și B8-0375/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, Tadeusz Zwiefka, József Nagy și Gabrielius Landsbergis, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Marju Lauristin, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Renate Weber și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Josu Juaristi Abaunz, Kostas Chrysogonos și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Indrek Tarand și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo și Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0083)


7.2. Egiptul, în special cazul lui Giulio Regeni (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0348/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 și B8-0378/2016 (2016/2608(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0338/2016

(care înlocuiește B8-0338/2016, B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016 și B8-0378/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Antonio Tajani, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy și Krzysztof Hetman, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Monica Macovei, Jana Žitňanská și Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Spinelli, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga și Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Bronis Ropė, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Davor Škrlec și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0084)

(Propunerea de rezoluție B8-0348/2016 a devenit caducă.)


7.3. Republica Democratică Congo (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016, B8-0380/2016 și B8-0381/2016 (2016/2609(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0342/2016

(care înlocuiește B8-0342/2016, B8-0350/2016, B8-0372/2016, B8-0374/2016, B8-0379/2016 și B8-0381/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Mariya Gabriel, Tunne Kelam, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Roberta Metsola, Eva Paunova, Jarosław Wałęsa, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Andrey Kovatchev, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, Patricija Šulin, Milan Zver, Giovanni La Via, Dubravka Šuica, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Michaela Šojdrová, Massimiliano Salini, Romana Tomc, Sven Schulze, David McAllister, Csaba Sógor, Luděk Niedermayer, Anna Záborská, Joachim Zeller, Adam Szejnfeld, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Barbara Matera, Salvatore Cicu, Therese Comodini Cachia, László Tőkés, József Nagy, Krzysztof Hetman și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Enrique Guerrero Salom, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez Piñero Fernández, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek și Monica Macovei, în numele Grupului ECR;

—   Charles Goerens, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Jordi Sebastià, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0085)

(Propunerea de rezoluție B8-0380/2016 a devenit caducă.)


7.4. Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia (vot final)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia [COM(2015)0460 - C8-0273/2015- 2015/0218(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016)

Votul a fost amânat pentru ședința din 25 februarie 2016 (punctul 7.5 al PV din 25.2.2016).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0086)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0086)


7.5. Medicamente de uz veterinar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind medicamentele de uz veterinar [COM(2014)0558 - C8-0164/2014 - 2014/0257(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0087)

Françoise Grossetête (raportoare) a propus amânarea votării proiectului de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură pentru a trece direct la negocierile interinstituționale în temeiul mandatului adoptat.

Prin VE (585 pentru, 30 contra, 16 abțineri), Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


7.6. Autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente [COM(2014)0557 - C8-0142/2014 - 2014/0256(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0088)

Claudiu Ciprian Tănăsescu (raportor) a propus amânarea votării proiectului de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură pentru a trece direct la negocierile interinstituționale în temeiul mandatului adoptat.

Prin VE (549 pentru, 36 contra, 9 abțineri), Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.


7.7. Către o economie de succes bazată pe date (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000021/2016 adresată de Jerzy Buzek, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Către o economie de succes bazată pe date (2015/2612(RSP)) (B8-0116/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000040/2016 adresată de Vicky Ford, în numele Comisiei IMCO, Comisiei: Comunicarea Comisiei intitulată "Către o economie de succes bazată pe date" (COM(2014)0442) (2015/2612(RSP)) (B8-0351/2016)

Propunere de rezoluție B8-0308/2016 (2016/2612(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0089)


7.8. Situația din Eritreea (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 și B8-0324/2016 (2016/2568(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0318/2016

(care înlocuiește B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0320/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-0323/2016 și B8-0324/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Davor Ivo Stier, Lars Adaktusson, Lara Comi, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Michael Gahler, György Hölvényi, Roberta Metsola, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Fernando Ruas, Antonio Tajani, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller și Milan Zver, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Marita Ulvskog, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Jytte Guteland, Anna Hedh, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Momchil Nekov, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward și Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Ryszard Czarnecki și Arne Gericke, în numele Grupului ECR;

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0090)


7.9. Raportul pe 2015 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (vot)

Propunere de rezoluție B8-0310/2016 (2016/2895(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0091)


7.10. Raportul pe 2015 privind Muntenegru (vot)

Propunere de rezoluție B8-0309/2016 (2016/2894(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0092)

Intervenții

Andrey Kovatchev a prezentat un amendament oral la amendamentul 3, prima parte. Peste 40 de deputați s-au opus luării în considerate a acestui amendament oral, drept pentru care nu a fost reținut.


7.11. Uniunea Bancară - raportul anual pe 2015 (vot)

Raport referitor la uniunea bancară – raportul anual pe 2015 [2015/2221(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0093)


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Marielle de Sarnez - A8-0013/2016
Nicola Caputo, Peter Jahr și Hannu Takkula

Raport Françoise Grossetête - A8-0046/2016
Andrejs Mamikins și Peter Jahr

Raport Claudiu Ciprian Tănăsescu - A8-0035/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Peter Jahr și Seán Kelly

Către o economie de succes bazată pe date - (2015/2612(RSP)) - B8-0308/2016
Catherine Stihler, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Situația din Eritreea - (2016/2568(RSP)) - RC-B8-0318/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raportul pe 2015 privind Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei - (2015/2895(RSP)) - B8-0310/2016
Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Seán Kelly și Monica Macovei

Raportul pe 2015 privind Muntenegru - (2015/2894(RSP)) - B8-0309/2016
Andrejs Mamikins, Seán Kelly și Monica Macovei

Raport Roberto Gualtieri - A8-0033/2016
Andrejs Mamikins, Hannu Takkula, Seán Kelly, Gerolf Annemans și Maria Grapini.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000020/2016) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Criza prețurilor în sectorul european al cărnii de porc (2016/2581(RSP)) (B8-0118/2016)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Daniel Buda, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Stefan Eck, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Norbert Lins, Marc Tarabella, Bas Belder, Jasenko Selimovic, Anja Hazekamp, Annie Schreijer-Pierik, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Stefan Eck și Anne Sander.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Beata Gosiewska, Jozo Radoš, Maria Grapini și Branislav Škripek.

Au intervenit: Czesław Adam Siekierski și Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului(UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la modalitățile, sistemele și procedurile adecvate, precum și modelele de notificare care trebuie utilizate pentru prevenirea, detectarea și raportarea practicilor abuzive sau a ordinelor ori a tranzacțiilor suspecte (C(2016)01402 - 2016/2616(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 9 martie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care stabilesc modalitățile tehnice pentru prezentarea în mod obiectiv a recomandărilor de investiții sau a altor informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiții și pentru divulgarea anumitor interese sau pentru a indica existența unor conflicte de interese (C(2016)01403 - 2016/2615(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 9 martie 2016

retrimis fond: ECON


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013, în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) (COM(2016)0113 - C8-0109/2016 – 2016/0064(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 325 alineatul (4) din tratat, Președintele va consulta Curtea de Conturi Europeană privind această propunere.

retrimis

fond :

CONT

aviz :

JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice (15470/2015 - C8-0110/2016 - 2015/0293(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul din 1958 revizuit”) (13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

IMCO

2) de către deputați, următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură):

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legislației și dispozițiilor în materie de acordare de avantaje fiscale în cazul muncii inteligente („smart working”) (B8-0219/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legii și a normelor în materie de asistență socială pentru vârstnicii aflați în nevoie (B8-0220/2016)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea normelor și reglementărilor privind garanțiile pentru sistemul bancar internațional (B8-0221/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la lipsa de transparență în negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (B8-0222/2016)

retrimis

fond :

INTA

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la reforma dreptului de azil în Danemarca (B8-0223/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la eliberarea imediată a lui Can Dunder și a lui Erden Gul (B8-0224/2016)

retrimis

fond :

AFET

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la dreptul la viață (B8-0225/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la legislația privind concesiunile pentru săpături și foraje acordate la prețuri inferioare celor practicate în zone protejate (B8-0226/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

ITRE

- Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la revalorizarea remunerării funcționarilor din administrațiile europene (B8-0227/2016)

retrimis

fond :

JURI

- Tomáš Zdechovský Patricija Šulin. Propunere de rezoluție referitoare la mesele oferite la cantinele școlare (B8-0228/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la creștinofobie și la protejarea edificiilor culturale creștine în Europa (B8-0229/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet Steeve Briois. Propunere de rezoluție referitoare la o strategie europeană pentru boala Alzheimer (B8-0230/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea insecticidelor neonicotinoide (B8-0231/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Edouard Ferrand. Propunere de rezoluție referitoare la măsuri suplimentare de ajutor pentru sectoarele laptelui, cărnii de porc și legumelor (B8-0232/2016)

retrimis

fond :

AGRI

- Edouard Ferrand, Gilles Lebreton Bernard Monot. Propunere de rezoluție referitoare la suveranismul monetar (B8-0233/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la informarea deponenților în cadrul intrării în vigoare a mecanismului unic de rezoluție al uniunii bancare (B8-0234/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Dominique Bilde. Propunere de rezoluție referitoare la democratizarea și reorientarea programului Erasmus (B8-0235/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la organizarea unor consultări prin referendum cu privire la politicile din domeniul migrației ale statelor membre (B8-0236/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Dominique Bilde Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea portcheilor vii în Europa (B8-0237/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la informarea deponenților și a deținătorilor de conturi de economii în contextul intrării în vigoare a mecanismului unic de rezoluție al uniunii bancare (B8-0238/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la impactul tratatului transatlantic asupra sectorului agricol (B8-0239/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AGRI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la controlul investițiilor străine care amenință interesele naționale (B8-0240/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la întreprinderile locale din sectorul construcțiilor și al lucrărilor publice (B8-0241/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reintroducerea controalelor la frontierele naționale pentru a combate imigrația ilegală (B8-0242/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la fondurile acordate Turciei de către Uniunea Europeană în vederea combaterii imigrației ilegale (B8-0243/2016)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la procedura de interzicere a importurilor de produse modificate genetic (B8-0244/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la excesul de lichidități la nivel mondial (B8-0245/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la abrogarea Directivei privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare (B8-0246/2016)

retrimis

fond :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui protecționism ecologic (B8-0247/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

INTA

- Steeve Briois, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea importului de carne clonată din China (B8-0248/2016)

retrimis

fond :

INTA

aviz :

ENVI

- Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la economia colaborativă (B8-0249/2016)

retrimis

fond :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la instituirea unui premiu european pentru cea mai bună inovație în domeniul dispozitivelor medicale (B8-0257/2016)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI

- Rikke Karlsson. Propunere de rezoluție referitoare la ecologia digitală (B8-0258/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand Philippe Loiseau. Propunere de rezoluție referitoare la o gestionare cinegetică populară, sustenabilă și neagresivă (B8-0259/2016)

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legislației referitoare la protecția cunoașterii și la promovarea culturală a activităților muzicale și simfonice (B8-0260/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la importanța repopulării maritime (B8-0261/2016)

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la revizuirea normelor și dispozițiilor privind acordarea de stimulente, beneficii si scutiri fiscale pentru autorii și editorii independenți (B8-0262/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea reglementărilor în materie de stimulente pentru instalarea panourilor solare ca sursă de energie curată (B8-0263/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la metoda de evaluare a deșeurilor urbane (B8-0264/2016)

retrimis

fond :

ENVI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la energia electrică pe piața internă (B8-0265/2016)

retrimis

fond :

ITRE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la impactul asupra turismului pe care l-ar avea o eventuală suspendare a Acordului Schengen (B8-0266/2016)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la consolidarea serviciului de voluntariat european (B8-0267/2016)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la gravitatea corupției (B8-0268/2016)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la promovarea rolului Ombudsmanului European (B8-0269/2016)

retrimis

fond :

PETI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la redefinirea legislației privind abordarea integrată și sigură a consumatorilor în ceea ce privește achizițiile on-line (B8-0270/2016)

retrimis

fond :

IMCO


14. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 3.3.2016)

AFET

- Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (2016/2036(INI))
(aviz: CULT, BUDG)

- Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (2016/2030(INI))
(aviz: CULT)

AGRI

- Instrumentele PAC de reducere a volatilității prețurilor pe piețele agricole (2016/2034(INI))
(aviz: BUDG)

ECON

- Către un sistem TVA definitiv şi combaterea fraudei în materie de TVA (2016/2033(INI))
(aviz: BUDG, CONT, LIBE)

- Accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital (2016/2032(INI))
(aviz: CULT, EMPL, BUDG, INTA, REGI)

INTA

- Către un nou cadru comercial între UE și Turcia pentru consolidarea relațiilor comerciale bilaterale și modernizarea uniunii vamale UE-Turcia (2016/2031(INI))
(aviz: EMPL)

PECH

- Rolul turismului legat de pescuit în diversificarea activităților de pescuit (2016/2035(INI))
(aviz: TRAN)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 28.1.2016)

FEMM

- Crearea pe piața muncii a unor condiții favorabile pentru reconcilierea vieții de familie cu viața profesională (2016/2017(INI))

AFCO

- Interpretarea și punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI))
(aviz: ENVI, INTA)

PECH

- Gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice (2016/2016(INI))
(aviz: BUDG, REGI)

Decizie de aplicare a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor (articolul 55 din Regulamentul de procedură)

(Ca urmare a deciziei Conferinței președinților din 28.1.2016)

- Crearea pe piața muncii a unor condiții favorabile pentru reconcilierea vieții de familie cu viața profesională (2016/2017(INI))
comisii: EMPL, FEMM

- Interpretarea și punerea în aplicare a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI))
comisii: JURI, AFCO
(aviz: ENVI, INTA)

Comisii asociate (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

ECON (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Către un sistem TVA definitiv şi combaterea fraudei în materie de TVA (2016/2033(INI))
[aviz: BUDG, CONT (articolul 54 din Regulamentul de procedură), LIBE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 3.3.2016)

ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Reducerile rentabile ale emisiilor și investițiile care favorizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
[aviz: DEVE, BUDG, IMCO, ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)]
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 28.1.2016)

Modificări ale sesizărilor către comisii (articolul 53 din Regulamentul de procedură)

FEMM

- Apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
retrimis fond: IMCO
aviz: PETI, FEMM, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente (COM(2013)0884 - C8-0033/2014 - 2013/0432(COD))
retrimis fond: : IMCO
aviz: JURI, ECON, CONT, INTA, JURI (articolul 39 din Regulamentul de procedură)

DEVE

- Constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (COM(2015)0452 - C8-0270/2015 - 2015/0211(COD))
retrimis fond: LIBE
aviz: DEVE, AFET

EMPL

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale (2016/2010(INI))
retrimis fond: TRAN
aviz: EMPL, ITRE, IMCO


15. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

7 martie 2016

(*) Nume confidențial

(*) (nr. 1411/2015); (*) (nr. 1412/2015); (*) (nr. 1413/2015); (*) (nr. 1414/2015); (*) (nr. 1415/2015); (*) (nr. 1416/2015); (*) (nr. 1417/2015); (*) (nr. 1418/2015); (*) (nr. 1419/2015); (*) (nr. 1420/2015); Laura Folch (nr. 1421/2015); (*) (nr. 0131/2016); (*) (nr. 0132/2016); (*) (nr. 0133/2016); (*) (nr. 0134/2016); (*) (nr. 0135/2016); (*) (nr. 0136/2016); (*) (nr. 0137/2016); Slawomir Nojek (nr. 0138/2016); (*) (nr. 0139/2016); (*) (nr. 0140/2016); (*) (nr. 0141/2016); (*) (nr. 0142/2016); Jeremy Mesdouze (nr. 0143/2016); (*) (nr. 0144/2016); (*) (nr. 0145/2016); (*) (nr. 0146/2016); Loretta Casadei (nr. 0147/2016); Giulia Pari (nr. 0148/2016); Nando Cardarelli (nr. 0149/2016); Ilaria Piancastelli (nr. 0150/2016); Caterina Guido (nr. 0151/2016); Michele Pari (nr. 0152/2016); Nando Cardarelli (nr. 0153/2016); Serena Colonnacchi (nr. 0154/2016); Gilberto Fuzzi (nr. 0155/2016); Rodolfo Martinelli (nr. 0156/2016); Daniele Colonnacchi (nr. 0157/2016); Vittoria Ratto (nr. 0158/2016); Elio Parma (nr. 0159/2016); Natascia Muccioli (nr. 0160/2016); Alessia Cepollina (nr. 0161/2016); Alessia Cepollina (nr. 0162/2016); Bruno Pais (nr. 0163/2016); Maria Rosaria Menicucci (nr. 0164/2016); (*) (nr. 0165/2016); (*) (nr. 0166/2016); (*) (nr. 0167/2016); (*) (nr. 0168/2016); (*) (nr. 0169/2016); (*) (nr. 0170/2016); Michael William Mansfield (nr. 0171/2016); (*) (nr. 0172/2016); Jens Genzer (nr. 0173/2016); (*) (nr. 0174/2016); Stefano Pasquinoni (nr. 0175/2016); (*) (nr. 0176/2016); (*) (nr. 0177/2016); (*) (nr. 0178/2016); (*) (nr. 0179/2016); (*) (nr. 0180/2016); (*) (nr. 0181/2016); (*) (nr. 0182/2016); (*) (nr. 0183/2016); (*) (nr. 0184/2016); (*) (nr. 0185/2016); (*) (nr. 0186/2016); (*) (nr. 0187/2016); (*) (nr. 0188/2016); (*) (nr. 0189/2016); Nikola Soukmandjiev (nr. 0190/2016); Domenico Delfini (nr. 0191/2016); (*) (nr. 0192/2016); (*) (nr. 0193/2016); (*) (nr. 0194/2016); (*) (nr. 0195/2016); (*) (nr. 0196/2016); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr. 0197/2016); (*) (nr. 0198/2016); Mario Emilio Tagliabue (nr. 0199/2016); (*) (nr. 0200/2016); (*) (nr. 0201/2016).


16. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


17. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarele ședințe vor avea loc între 11 și 14 aprilie 2016.


18. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 16.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Poc, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Aliot, Bours, Crowley, Dodds Anneliese, Engström, Joly, Konečná, Krasnodębski, Muselier, Mussolini, Olbrycht, Omarjee, Patriciello, Toom, Vallina

Aviz juridic - Politica de confidențialitate