Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Reinhard Bütikofer ήταν παρών στις συνεδριάσεις της 2ας Ιουλίου 2014, 13 Νοεμβρίου 2014, 12 Φεβρουαρίου 2015, 25 Μαρτίου 2015, 9 Ιουνίου 2015 και 14 Οκτωβρίου 2015, αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ο Reinhard Bütikofer γνωστοποιεί ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 20 Μαΐου 2015 αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στην κατάσταση παρόντων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου