Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 april 2016 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer was aanwezig tijdens de vergaderingen van 2 juli 2014, 13 november 2014, 12 februari 2015, 25 maart 2015, 9 juni 2015 en 14 oktober 2015, maar zijn naam staat niet op de presentielijst.

Reinhard Bütikofer heeft laten weten dat hij tijdens de vergadering van 20 mei 2015 weliswaar aanwezig was, maar dat zijn naam niet op de presentielijst staat.

Juridische mededeling - Privacybeleid