Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. apríla 2016 - Štrasburg

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Reinhard Bütikofer bol prítomný na rokovaniach 2. júla 2014, 13. novembra 2014, 12. februára 2015, 25. marca 2015, 9. júna 2015 a 14. októbra 2015, jeho meno však nie je uvedené na prezenčnej listine.

Reinhard Bütikofer informoval predsedníctvo, že sa zúčastnil rokovania dňa 20. mája 2015, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia