Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Κοινοβούλιο αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών João Pimenta Lopes, Carolina Punset και Jaromír Kohlicek με ισχύ από 31 Ιανουαρίου 2016, 3 Φεβρουαρίου 2016 και 4 Φεβρουαρίου 2016, αντιστοίχως.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου