Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Beatrix von Storch αποχώρησε από την Ομάδα ECR και προσχώρησε στην ομάδα EFDD από τις 8 Απριλίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου