Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. april 2016 - Strasbourg

9. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

JURI havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P8_TA(2015)0439(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (Den Europæiske Unions Tidende L 341 af 24. december 2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Berigtigelse P8_TA(2015)0440(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (Den Europæiske Unions Tidende L 336 af 23. december 2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Berigtigelserne findes på Europarl.

I henhold til forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik