Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 11 aprilie 2016 - Strasbourg

9. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia JURI a transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificare P8_TA(2015)0439(COR01) la Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 341 din 24.12.2015) - (P8_TA(2015)04392013/0088(COD))

- Rectificare P8_TA(2015)0440(COR01) la Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 336 din 23.12.2015) - (P8_TA(2015)04402013/0089(COD))

Rectificările sunt disponibile pe site-ul Europarl.

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepția cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puțin patruzeci de deputați solicită supunerea lor la vot.

Notă juridică - Politica de confidențialitate