Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. április 11., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a szakmai képesítések elismeréséről a belvízi hajózásban, illetve a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

EMPL, JURI, IMCO

- Javaslat a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (Grúzia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2016)0128 - C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))
A Szerződés 304. cikkének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

JURI, IMCO

- Javaslat az 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi határozatra (15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

- Javaslat a halászati erőforrások és a tengeri ökoszisztémák technikai intézkedések révén történő védelméről, az (EK) 1967/2006, az (EK) 1098/2007 és az (EK) 1224/2009 tanácsi rendelet, továbbá az (EU) 1343/2011 és az(EU) 1380/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az (EK) 894/97/EK, az (EK) 850/98, az (EK) 2549/2000, az (EK) 254/2002, az (EK) 812/2004 és az (EK) 2187/2005 tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.
A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, ENVI

- Javaslat az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartozó rendelkezések kivételével az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

ENVI, ECON, IMCO

- Javaslat az Egészségügyi Világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezményéhez csatolt, a dohánytermékek illegális kereskedelmének felszámolásáról szóló jegyzőkönyvnek a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel és a bűncselekményi tényállások meghatározásával kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ENVI, ECON, CONT, INTA, IMCO

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról szóló tanácsi határozatra (14381/2013 - C8-0120/2016 - 2013/0321(NLE))

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

AGRI, LIBE

- 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2016. évi általános költségvetéshez: Új eszköz az Unión belül vészhelyzeti támogatás nyújtására - A Tanács 2016. március 16-i álláspontja (07068/2016 - C8-0122/2016 - 2016/2037(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ECON, LIBE

- Javaslat a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

AGRI, ENVI, ITRE

- Javaslat az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2016)0159 - C8-0124/2016 - 2016/0086(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

DEVE, BUDG, CONT, REGI

- A Számvevőszék tagjainak részleges megújítása – a litván jelölt (07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2016)0106 - C8-0127/2016 - 2016/0059(CNS))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, LIBE

- Javaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre (COM(2016)0107 - C8-0128/2016 - 2016/0060(CNS))

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, LIBE

- Javaslat a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 2015. szeptember 22-i (EU) 2015/1601 tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2016)0171 - C8-0133/2016 - 2016/0089(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- Jelentés az EU szerepéről a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (2015/2060(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sylvie Goulard (A8-0027/2016)

- Jelentés az új területfejlesztési eszközökről a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikában: Integrált területi beruházás (ITI) és Közösségvezérelt helyi fejlesztés (CLLD) (2015/2224(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Ruža Tomašić (A8-0032/2016)

- Jelentés a szegénység elleni küzdelem célkitűzésének eléréséről a növekvő rezsiköltségek fényében (2015/2223(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Tamás Meszerics (A8-0040/2016)

- Jelentés a nemzeti joghatóságokon kívül eső területek tengeri biológiai sokféleségéről szóló nemzetközi megállapodás keretében a halászati vonatkozásokról – az ENSZ tengerjogi egyezményéről (2015/2109(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

- Jelentés a magánszektor fejlesztésben betöltött szerepéről (2014/2205(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Nirj Deva (A8-0043/2016)

- Jelentés az innovációról és a kisüzemi part menti halászat diverzifikálásáról a halászatból élő területeken (2015/2090(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Ruža Tomašić (A8-0044/2016)

- Jelentés az Erasmus+ programról és a szakképzési mobilitás támogatásának más eszközeiről – az egész életen át tartó tanulás perspektívájából (2015/2257(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank (EBB) 2014. évi éves jelentéséről (2015/2127(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Georgi Pirinski (A8-0050/2016)

- Jelentés az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtásáról és felülvizsgálatáról (2015/2220(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

- Jelentés a közös halászati politika külső dimenziójának – többek között a halászati megállapodások – alkalmazására vonatkozó közös szabályokról (2015/2091(INI)) - PECH bizottság - Előadó: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

- Jelentés Ladislav Balkónak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0055/2016)

- Jelentés Jan Gregornak a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0057/2016)

- Jelentés Anthony Abelának a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (05769/2016 - C8-0024/2016 - 2016/0803(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0058/2016)

- Jelentés Mihails Kozlovsnak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

- Jelentés Samo Jerebnek a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0060/2016)

- Jelentés Janusz Wojciechowskinak a Számvevőszék tagjává történő kinevezésére irányuló javaslatról (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

- Jelentés a Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2000(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0062/2016)

- * Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0646 - C8-0009/2016 - 2015/0296(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Peter Simon (A8-0063/2016)

- ***I Jelentés az árutőzsdei kereskedők számára biztosított mentességek tekintetében az 575/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sander Loones (A8-0064/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális műholdas navigációs rendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (05977/2016 - C8-0116/2016 - 2015/0265(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016)

- Jelentés a földközi-tengeri térségben kialakult helyzetről és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségességéről (2015/2095(INI)) - LIBE bizottság - Előadók: Roberta Metsola, Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland Helyi Kormánya közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11634/2015 - C8-0377/2015 - 2015/0152(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: Marco Affronte (A8-0067/2016)

- Jelentés az Unió szerepéről a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban (2015/2272(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

- * Jelentés a Brazil Szövetségi Köztársaság és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közötti stratégiai együttműködésről szóló megállapodás Europol általi megkötésének jóváhagyásáról szóló tanácsi végrehajtási határozattervezetről (13980/2015 - C8-0010/2016 - 2016/0801(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A8-0070/2016)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területének kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0072/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Svédország kérelme: EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0061 - C8-0033/2016 - 2016/2022(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0077/2016)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (EGF/2016/000 TA 2016 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a vasútbiztonságról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) (10580/1/2015 - C8-0417/2015 - 2013/0016(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Michael Cramer (A8-0056/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (átdolgozás) (10579/1/2015 - C8-0416/2015 - 2013/0015(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)

- ***II Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10578/1/2015 - C8-0415/2015 - 2013/0014(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Roberts Zīle (A8-0073/2016)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat