Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000055/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimenpiteet Euroopan maatalousalan kriisin lieventämiseksi (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) Antonio Tajani, Othmar Karas ja Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer ja Cora van Nieuwenhuizen ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikerroin (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer ja Jakob von Weizsäcker komissiolle: Itseohjautuva ajaminen (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö