Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tnejn, 11 ta' April 2016 - Strasburgu

13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000055/2016) imressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Miżuri biex tiġi mitigata l-kriżi fis-settur tal-agrikoltura Ewropea (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016) imressqa minn Antonio Tajani, Othmar Karas u Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016) imressqa minn Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016) imressqa minn Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas u Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016) imressqa minn Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer u Cora van Nieuwenhuizen f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Fattur ta' Sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016) imressqa minn Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016) imressqa minn Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer u Jakob von Weizsäcker, lill-Kummissjoni: Is-sewqan awtonomu (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016)

Avviż legali - Politika tal-privatezza