Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. april 2016 - Strasbourg

13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000055/2016), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI Komisiji: Ukrepi za ublažitev krize v evropskem kmetijskem sektorju (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

- (O-000045/2016), ki so ga postavili Antonio Tajani, Othmar Karas in Burkhard Balz v imenu skupine PPE Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0353/2016)

- (O-000057/2016), ki ga je postavila Elisa Ferreira v imenu skupine S&D Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0354/2016)

- (O-000060/2016), ki so ga postavili Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas in Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Pregled faktorja za podporo malim in srednjim podjetjem (2016/2652(RSP)) (B8-0355/2016)

- (O-000065/2016), ki so ga postavili Sylvie Goulard, Michael Theurer, Marian Harkin, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Philippe De Backer in Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE Komisiji: Faktor za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0356/2016)

- (O-000066/2016), ki ga je postavil Kay Swinburne v imenu skupine ECR Komisiji: Pregled faktorja za podporo MSP (2016/2652(RSP)) (B8-0357/2016)

- (O-000004/2016), ki so ga postavili Ismail Ertug, Lucy Anderson, Francisco Assis, Georges Bach, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Kathleen Van Brempt, Wim van de Camp, Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Gesine Meissner, Peter Simon, Gabriele Preuß, Susanne Melior, Kerstin Westphal, Norbert Neuser, Bernd Lange, Petra Kammerevert, Maria Noichl, Iris Hoffmann, Ulrike Rodust, Arne Lietz, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Jo Leinen, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Udo Bullmann, Jutta Steinruck, Martina Werner, Michael Cramer in Jakob von Weizsäcker Komisiji: Avtonomna vožnja (2016/2632(RSP)) (B8-0358/2016).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov