Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 11. april 2016 - Strasbourg

14. Arbejdsplan
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden april I (PE 579.940/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 152):

Mandag

Anmodning fra PPE-Gruppen om på dagsordenen efter betænkning af Sajjad Karim (A8-0301/2015) (punkt 54 i PDOJ) at opføre en forhandling om indsigelse jf. forretningsordenens artikel 106: fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat (B8-0439/2016) (2016/2624(RSP)).

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Philippe Lamberts, der talte for anmodningen og Pavel Poc, der talte imod anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (255 for, 91 imod, 16 hverken/eller).

Tirsdag

Ingen ændringer.

Onsdag

Formanden meddelte, at Malta havde trukket sin kandidat til Revisionsretten tilbage. Betænkning af fra Igor Šoltes (A8-0058/2016) om den foreslåede udnævnelse af Anthony Abela til medlem af Revisionsretten blev således taget af dagsordenen.

Torsdag

Ingen ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Talere: Gianni Pittella og Manfred Weber om konfrontationen mellem Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens politi og flygtningene i den græske flygtningelejr i Idomeni, og Pervenche Berès om situationen for Bibo Bourgi i Senegal (formanden lovede at tage kontakt til den senegalesiske præsident).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik