Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

14. Käsittelyjärjestys
CRE

Huhtikuun I (PE 579.940/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 152 artikla):

Maanantai

PPE-ryhmä pyysi, että esityslistalle otetaan Sajjad Karimin mietinnön (A8-0301/2015) (lopullisen esityslistaluonnoksen 54 kohta) jälkeen keskustelu työjärjestyksen 106 artiklan mukaisesta vastalauseesta: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016).

Puheenvuorot: Angélique Delahaye, joka perusteli pyynnön PPE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts, joka kannatti pyyntöä, ja Pavel Poc, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (255 puolesta, 91 vastaan, 16 tyhjää).

Tiistai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Keskiviikko

Puhemies ilmoitti, että Malta on vetänyt pois ehdokkaansa tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Näin ollen Igor Šoltesin mietintö (A8-0058/2016) Anthony Abelan nimittämisestä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi poistetaan esityslistalta.

Torstai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

°
° ° °

Puheenvuorot: Gianni Pittella ja Manfred Weber yhteenotoista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian poliisin ja Kreikassa sijaitsevan Idomenin leirin pakolaisten välillä sekä Pervenche Berès Bibo Bourgin tilanteesta Senegalissa (puhemies lupasi ottaa yhteyttä Senegalin presidenttiin).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö