Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. balandžio 11 d. - Strasbūras

14. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis balandžio mėn. I sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 579.940/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 152 straipsnis):

Pirmadienis

PPE frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę po Sajjad Karim pranešimo (A8-0301/2015) ( PDOJ 54 punktas) diskusijas dėl prieštaravimo pagal DTT 106 straipsnį dėl veikliosios medžiagos glifosato leidimo galiojimo atnaujinimo (B8-0439/2016) (2016/2624(RSP)).

Kalbėjo: Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu, ji paaiškino prašymą, Philippe Lamberts pasisakė už pasiūlymą, Pavel Poc – prieš pasiūlymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (255 balsavo už, 91 – prieš, 16 susilaikė) patenkino prašymą.

Antradienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Trečiadienis

Pirmininkas pranešė, kad Malta atsiėmė savo kandidatą į Audito Rūmus. Taigi iš darbotvarkės išbraukiamas prranešimas, kurį parengė Igor Šoltes (A8-0058/2016) dėl Anthony Abela paskyrimo Audito Rūmų nariu.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Darbų programa patvirtinta.

°
° ° °

Kalbėjo: Gianni Pittella ir Manfred Weber dėl BJRM teisėsaugos pareigūnų ir pabėgėlių susirėmimių Idomeni pabėgėlių stovykloje (Graikijoje) ir Pervenche Berès dėl Bibo Bourgi padėties Senegale (pirmininkas pažadėjo susisiekti su Senegalo Prezidentu).

Teisinė informacija - Privatumo politika