Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 april 2016 - Strasbourg

14. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden april I (PE 579.940/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 152 i arbetsordningen:

Måndag

PPE-gruppen begärde att man på föredragningslistan skulle lägga in en debatt om invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016) efter behandlingen av betänkandet av Sajjad Karim (A8-0301/2015) (punkt 54 i PDOJ).

Talare: Angélique Delahaye för PPE-gruppen motiverade begäran; Philippe Lamberts uttryckte sitt stöd för begäran, och Pavel Poc motsatte sig den.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (255 röster för, 91 röster emot, 16 nedlagda röster).

Tisdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Onsdag

Talmannen meddelade att Malta hade dragit tillbaka sin kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten. Betänkandet av Igor Šoltes (A8-0058/2016) om nomineringen av Anthony Abela till ämbetet som ledamot av revisionsrätten ströks därmed från föredragningslistan.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Gianni Pittella och Manfred Weber yttrade sig om konfrontationen mellan makedonsk polis och flyktingar i det grekiska flyktinglägret i Idomeni; Pervenche Berès yttrade sig om situationen för Bibo Bourgi i Senegal (talmannen åtog sig att kontakta Senegals president).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy