Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 11 април 2016 г. - Страсбург

15. Международен ден на ромите (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Международен ден на ромите (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: György Hölvényi, от името на групата PPE, Soraya Post, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, и James Carver, от името на групата EFDD.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност