Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 11 april 2016 - Straatsburg

15. Internationale Roma-dag (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Internationale Roma-dag (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, en James Carver, namens de EFDD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid