Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. - Strasburg

15. Międzynarodowy Dzień Romów (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Międzynarodowy Dzień Romów (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: György Hölvényi w imieniu grupy PPE, Soraya Post w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, i James Carver w imieniu grupy EFDD.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności