Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 11. apríla 2016 - Štrasburg

15. Medzinárodný deň Rómov (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Medzinárodný deň Rómov (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: György Hölvényi v mene skupiny PPE, Soraya Post v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE a James Carver v mene skupiny EFDD.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia