Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 11 april 2016 - Strasbourg

15. Romernas internationella dag (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Romernas internationella dag (2016/2645(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: György Hölvényi för PPE-gruppen, Soraya Post för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, och James Carver för EFDD-gruppen.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy