Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2252(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0301/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0301/2015

Keskustelut :

PV 11/04/2016 - 16
CRE 11/04/2016 - 16

Äänestykset :

PV 12/04/2016 - 5.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0103

Pöytäkirja
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

16. Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (keskustelu)
CRE

Mietintö vuosikertomuksista 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista [2014/2252(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Stevens (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Patricija Šulin (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tiziana Beghin (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Mady Delvaux S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martina Anderson, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Sajjad Karim.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö