Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2252(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0301/2015

Teksty złożone :

A8-0301/2015

Debaty :

PV 11/04/2016 - 16
CRE 11/04/2016 - 16

Głosowanie :

PV 12/04/2016 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0103

Protokół
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. - Strasburg

16. Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
CRE

Sprawozdanie dotyczące sprawozdań rocznych za lata 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności [2014/2252(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0301/2015)

Sajjad Karim przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Kazimierz Michał Ujazdowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Helga Stevens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Patricija Šulin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Tiziana Beghin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Mady Delvaux w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Martinę Anderson, Max Andersson w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Pavel Svoboda i Sergio Gaetano Cofferati.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bernd Lucke, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Gerolf Annemans, Anna Záborská, Mercedes Bresso, Notis Marias, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyn Regner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Daniel Buda i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Věra Jourová i Sajjad Karim.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.10 protokołu z dnia 12.4.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności