Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 11. april 2016 - Strasbourg

17. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (razprava)
Dobesedni zapis

Predlog resolucije o osnutku Izvedbene uredbe Komisije o podaljšanju odobritve aktivne snovi glifosat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016), ki so ga vložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen in Frédérique Ries v imenu odbora ENVI.

Giovanni La Via (predsednik odbora ENVI) je predstavil predlog resolucije.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Angélique Delahaye v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Susanne Melior, Pavel Poc v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Tibor Szanyi, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovorila Julie Girling, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Peter Liese in Pilar Ayuso, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, Mairead McGuinness, Karin Kadenbach, Franc Bogovič in Christel Schaldemose.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Marijana Petir in Bronis Ropė.

Govorila sta Věra Jourová in Giovanni La Via.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.9 zapisnika z dne 13.4.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov