Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2257(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0049/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0049/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 21
CRE 11/04/2016 - 21

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0107

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

21.  Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα μέσα για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) - μια προσέγγιση για την δια βίου μάθηση [2015/2257(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Ernest Maragall (A8-0049/2016)

Ο Ernest Maragall προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrea Bocskor, Viorica Dăncilă, Νότης Μαριάς, María Teresa Giménez Barbat, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ruža Tomašić και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου