Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2109(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 24
CRE 11/04/2016 - 24

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0100

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

24.  Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας: Οι πτυχές που αφορούν την αλιεία (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις πτυχές που αφορούν την αλιεία στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας [2015/2109(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Norica Nicolai (A8-0042/2016)

Η Norica Nicolai προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Stanislav Polčák, Nicola Caputo και Werner Kuhn.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου