Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2091(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0052/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0052/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 25
CRE 11/04/2016 - 25

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.17
CRE 12/04/2016 - 5.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0110

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

25.  Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τους κοινούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών [2015/2091(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

Η Linnéa Engström προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gabriel Mato, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Stanislav Polčák και Werner Kuhn.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου