Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 11. dubna 2016 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství v politických skupinách
 7.Členství ve výborech
 8.Postoje Rady v 1. čtení
 9.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 11.Předložení dokumentů
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 14.Plán práce
 15.Mezinárodní den Romů (rozprava)
 16.Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (rozprava)
 17.Obnovení schválení účinné látky glyfosát (rozprava)
 18.Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (krátké přednesení)
 19.Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (krátké přednesení)
 20.Vyučování o EU ve škole (krátké přednesení)
 21.Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (krátké přednesení)
 22.Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (krátké přednesení)
 23.Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (krátké přednesení)
 24.Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (krátké přednesení)
 25.Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (krátké přednesení)
 26.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (176 kb) Prezenční listina (60 kb) 
 
Zápis (209 kb) Prezenční listina (36 kb) 
 
Zápis (250 kb) Prezenční listina (63 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí