Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 11. aprill 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Volituste kontrollimine
 6.Fraktsioonide koosseis
 7.Parlamendikomisjonide koosseis
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 9.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 14.Tööplaan
 15.Rahvusvaheline romade päev (arutelu)
 16.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (arutelu)
 17.Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (arutelu)
 18.Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (lühiettekanne)
 19.Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (lühiettekanne)
 20.ELi käsitlev õpe koolides (lühiettekanne)
 21.Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (lühiettekanne)
 22.ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (lühiettekanne)
 23.Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (lühiettekanne)
 24.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (lühiettekanne)
 25.Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (lühiettekanne)
 26.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (172 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) 
 
Protokoll (186 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) 
 
Protokoll (245 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika