Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 11. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Valiokuntien kokoonpano
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 9.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Kansainvälinen romanipäivä (keskustelu)
 16.Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (keskustelu)
 17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (keskustelu)
 18.Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (lyhyt esittely)
 19.Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (lyhyt esittely)
 20.EU-asioiden oppiminen koulussa (lyhyt esittely)
 21.Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (lyhyt esittely)
 22.EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (lyhyt esittely)
 23.Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (lyhyt esittely)
 24.Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (lyhyt esittely)
 25.YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (lyhyt esittely)
 26.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (179 kb) Läsnäololista (60 kb) 
 
Pöytäkirja (186 kb) Läsnäololista (36 kb) 
 
Pöytäkirja (247 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö