Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 11 april 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling fracties
 7.Samenstelling commissies
 8.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 9.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Internationale Roma-dag (debat)
 16.Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 17.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (debat)
 18.Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (korte presentatie)
 19.Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (korte presentatie)
 20.Leren over de EU op school (korte presentatie)
 21.Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren (korte presentatie)
 22.De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (korte presentatie)
 23.Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij (korte presentatie)
 24.Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (korte presentatie)
 25.Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (korte presentatie)
 26.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (178 kb) Presentielijst (60 kb) 
 
Notulen (189 kb) Presentielijst (36 kb) 
 
Notulen (252 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid