Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład grup politycznych
 7.Skład komisji
 8.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 9.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Składanie dokumentów
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Porządek obrad
 15.Międzynarodowy Dzień Romów (debata)
 16.Sprawozdania roczne 2012–2013 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 17.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (debata)
 18.Program sprawności i wydajności regulacyjnej (krótka prezentacja)
 19.Poprawa regulacji jednolitego rynku (krótka prezentacja)
 20.Zdobywanie wiedzy o UE w szkole (krótka prezentacja)
 21.Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym (krótka prezentacja)
 22.Rola UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych (krótka prezentacja)
 23.Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne w regionach zależnych od rybołówstwa (krótka prezentacja)
 24.Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza: aspekty związane z rybołówstwem (krótka prezentacja)
 25.Zewnętrzny wymiar WPRyb, w tym umowy w sprawie połowów (krótka prezentacja)
 26.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (178 kb) Lista obecności (60 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (36 kb) 
 
Protokół (258 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności