Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2095(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0066/2016

Indgivne tekster :

A8-0066/2016

Forhandlinger :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Afstemninger :

PV 12/04/2016 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0102

Protokol
Tirsdag den 12. april 2016 - Strasbourg

3. Situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration [2015/2095(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Roberta Metsola og Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola og Cécile Kashetu Kyenge forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Demetris Papadakis (ordfører for udtalelse fra AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (ordfører for udtalelse fra DEVE), Gérard Deprez (ordfører for udtalelse fra BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (ordfører for udtalelse fra EMPL), Merja Kyllönen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Andrea Cozzolino (ordfører for udtalelse fra REGI), Mary Honeyball (ordfører for udtalelse fra FEMM), Marlene Mizzi (ordfører for udtalelse fra PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Artis Pabriks, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese og Iliana Iotova.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Talere: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica og Neoklis Sylikiotis.

Indlæg af Krisztina Morvai om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden forklarede proceduren).

Talere: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola og Cécile Kashetu Kyenge.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 12.4.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik