Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2095(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0066/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2016

Συζήτηση :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

3. Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση [2015/2095(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγήτριες: Roberta Metsola και Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Οι Roberta Metsola και Cécile Kashetu Kyenge παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Παπαδάκης (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Gérard Deprez (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Merja Kyllönen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Andrea Cozzolino (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Mary Honeyball (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Marlene Mizzi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Artis Pabriks, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Ελευθέριος Συναδινός, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ελένη Θεοχάρους, Angelika Mlinar, Κώστας Χρυσόγονος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Σοφία Σακοράφα, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese και Iliana Iotova.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Κύρτσος, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica και Νεοκλής Συλικιώτης.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" (ο Πρόεδρος εξηγεί τη διαδικασία που εφαρμόζεται).

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος, Roberta Metsola και Cécile Kashetu Kyenge.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου