Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2095(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0066/2016

Esitatud tekstid :

A8-0066/2016

Arutelud :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Hääletused :

PV 12/04/2016 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0102

Protokoll
Teisipäev, 12. aprill 2016 - Strasbourg

3. Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus [2015/2095(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge tutvustasid raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Demetris Papadakis (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Beatriz Becerra Basterrechea (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Gérard Deprez (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Morin-Chartier (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Merja Kyllönen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Andrea Cozzolino (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Mary Honeyball (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), Marlene Mizzi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Elissavet Vozemberg-Vrionidi fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Artis Pabriks, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese ja Iliana Iotova.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võtsid Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Neoklis Sylikiotis.

Sõna võttis Krisztina Morvai eelneva registreerimiseta küsimuste esitamise kohta (asepresident selgitas kohaldatavat menetlust).

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.4.2016 protokollipunkt 5.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika