Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2095(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0066/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0066/2016

Keskustelut :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Äänestykset :

PV 12/04/2016 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0102

Pöytäkirja
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

3. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen [2015/2095(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge esittelivät mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Demetris Papadakis (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Beatriz Becerra Basterrechea (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gérard Deprez (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Morin-Chartier (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Merja Kyllönen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrea Cozzolino (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mary Honeyball (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marlene Mizzi (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Artis Pabriks, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese ja Iliana Iotova.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Puheenvuorot: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès ja Tonino Picula.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica ja Neoklis Sylikiotis.

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn kulusta (puhemies selvensi sovellettavaa menettelyä).

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola ja Cécile Kashetu Kyenge.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.4.2016, kohta 5.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö