Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2095(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0066/2016

Ingediende teksten :

A8-0066/2016

Debatten :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Stemmingen :

PV 12/04/2016 - 5.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0102

Notulen
Dinsdag 12 april 2016 - Straatsburg

3. De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie [2015/2095(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Roberta Metsola en Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola en Cécile Kashetu Kyenge leiden het verslag in

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Demetris Papadakis (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Gérard Deprez (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Merja Kyllönen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Andrea Cozzolino (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Mary Honeyball (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Marlene Mizzi (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Artis Pabriks, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese en Iliana Iotova.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès en Tonino Picula.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica en Neoklis Sylikiotis.

Het woord wordt gevoerd door Krisztina Morvai over het verloop van de “catch the eye”-procedure” (de Voorzitter geeft een toelichting op de procedure die van toepassing is).

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola en Cécile Kashetu Kyenge.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.9 van de notulen van 12.4.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid