Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2095(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0066/2016

Predkladané texty :

A8-0066/2016

Rozpravy :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 12/04/2016 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0102

Zápisnica
Utorok, 12. apríla 2016 - Štrasburg

3. Situácia v Stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii [2015/2095(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyne: Roberta Metsola a Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge uviedli svoju správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Demetris Papadakis (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Beatriz Becerra Basterrechea (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Gérard Deprez (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Elisabeth Morin-Chartier (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Merja Kyllönen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Andrea Cozzolino (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Mary Honeyball (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Marlene Mizzi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Artis Pabriks, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, Bodil Valero, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Janice Atkinson, Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese a Iliana Iotova.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica a Neoklis Sylikiotis.

V rozprave vystúpila Krisztina Morvai k priebehu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (predsedajúci vysvetlil platný postup).

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola a Cécile Kashetu Kyenge.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 12.4.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia